37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 21 01 2020
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања расписало је Конкурс за остваривање права на подстицаје И унапредјење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2019 год. Овим Конкурсом се уређују услови за остваривање права на подстицаје :

1. Подстицаји обухватају инвестиције у:
    - сектору руралног туризма (изградња, доградња,адаптација и одржавање сеоских објеката а у сврху пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству)
    - сектору старих и уметничких заната одн. домаће радиности (набавка опреме и алата ради очувања старих и уметничких заната)

(детаљније на сајту Министарства пољопривреде у делу Конкурси у 2019)

2. Право на учешће у Конкурсу имају : 
    - физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
    - предузетник
    - правно лице….привредно друштво и земљорадничка задруга

(детаљније на сајту Министарства пољопривреде у делу Конкурси у 2019)

3. Пријаве се подносе до 29.09 2019 год. на обрасцима објављеним на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:
- Министарство пољопривреде   011/260 79 60 или 011/260 79 61
- Управа за аграрна плаћања     011/30 20 100 или 011/30 20 101