37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 20 09 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Пријављивање предузетника у евиденцију обвезника финансијских извештаја је обавезно

У евиденцију обвезника финансијских извештаја је за месец дана пријављено око 23.000 нових предузетника, који су од ове године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства и имају обавезу да поднесу финансијске извештаје АПР-у.

Агенција позива предузетнике да се на време пријаве у евиденцију обвезника, према упутству за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника, јер је пријављивање предуслов да предузетник може приступити апликацији за састављање и достављање финансијских и других извештаја у посебном информационом систему Агенције.

Такође, Агенција још једном напомиње да се финансијски извештаји и прописана документација достављају искључиво у електронском облику, па је потребно да предузетници на време обезбеде квалификовани електронски сертификат за потписивање, како би у прописаним роковима предали извештаје у складу са прописима.