37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 21 10 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Законом о угоститељству и правилником којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

• да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕKРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП – Служба за странце.

Законом о угоститељству прописано је да ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката, који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства – које је дужна да унесе у ЦИС.

ЗАТО СЕ ПОНОВО УПУЋУЈЕ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА, КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ДА ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ПРИЈАВЕ СЕ НАДЛЕЖНОЈ СЛУЖБИ ЈЛС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЊА У ЦИС.