37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 20 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
МЛАДИ ТАЛЕНТИ

Управни одбор Фонда за младе таленте на подручју општин ана . равилника о условима и критеријумима за доделу награда ученицима и студентима са територије општине Трстеник, који остварују изузетне резултате у школовању, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

I - Расписује се Конкурс за избор 27. генерације награђених ученика и студената Фонда за младе таленте Општине Трстеник.

II - Право на награду могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:

А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање на државним школама и факултетима,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком такмичењу које је предвиђено календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заузели једно од првог до трећег места,
  • узраста II, III и IV разреда средње школе, који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, а у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивидуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9) током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, под условом да су задржали статус буџетског студента;
  • који су уписали прву годину "мастер" студија са претходним просеком 9,00 или више, односно другу годину "мастер" студија са просеком 9,00 или више после прве године мастер студија;
  • на постдипломским докторским студијама, а након завршене прве године докторских студија и остварене просечне оцене најмање 9,00, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник.

Пријаве за доделу награда по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, интернет страници општине Трстеник и огласној табли општине Трстеник, у канцеларији број 6 (Услужни центар).

Уз пријавни образац неопходно је доставити доказ о школском/факултетском успеху ( за предходну годину, односно предходни циклус школовања), уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху у претходној години,односно о уписаном семестру, положеним испитима и оствареном просеку, као и очитану личну карту (важи само за студенте).

Управни одбор Фонда ће у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава донети Одлуку о додели награда, односно извршити избор 27.генераuије награђених ученика и студената.
НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку (канцеларије број 13).

Конкурс pdf

Пријавни Обазац pdf