37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 18 04 2024
Ћирилица

ОДЛУКА О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТОПАЊА ОДРЖАНИХ 29. МАЈА 2022. ГОДИНЕpdf (објављено 30.05.2022)

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице Стопања који ће бити одржани 29.05.2022. годинеpdf (објављено 21.05.2022)

Одлука о објављивању укупног броја бирача за насељено место Стопања за изборе за чланове Савета месне заједнице Стопања расписаних за 29.05.2022. годинеpdf (објављено 21.05.2022)                    

Одлука о изгледу гласачких листића и контролног листа потребних за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Стопања расписаних за 29.05.2022. годинеpdf

КОНАЧНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА - СТОПАЊАpdf

СПИСАК ЛИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ДОМАЋЕ / СТРАНЕ ПОСМАТРАЧЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 29.05.2022. ГОДИНЕ pdf

ПРИЈАВА СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТОПАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 29.05.2022. ГОДИНЕ pdf

ПРИЈАВА ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТОПАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 29.05.2022. ГОДИНЕ pdf

Решење о одређивању броја изборне јединице, назива и подручја бирачких места за гласање на изборима који су расписани за 29. мај. 2022.  године за чланове Савета месне заједнице Стопања pdf (објављено 28.04.2022)

Oбрасци за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Стопања

Образац 1:pdf
Образац 2:pdf
Образац 3:pdf
Образац 4:pdf 
ОБАВЕШТЕЊЕ pdf (објављено 26.04.2022)
Oдлука о утврђивању образаца за подношење кандидатуре за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Стопања расписаних за 29.05.2022. године pdf(објављено 26.04.2022)

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТОПАЊА РАСПИСАНИХ ЗА 29.05.2022. ГОДИНЕ pdf (објављено 26.04.2022)
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТОПАЊА pdf (објављено 26.04.2022)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, ОДРЖАНИХ 24. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ pdf

ОДЛУКА О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРЕСТЕНИК, ОДРЖАНИХ 31. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ У ПОНОВЉЕНОМ ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ pdf

ОДЛУКА О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ОДРЖАНИХ 24.10.2021. ГОДИНЕ pdf

КОНАЧНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА -ПОНАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА pdf

О Д Л У К A о утврђивању  броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице на територији општине Трстеник, по месним заједницама и изборним јединицама који ће се одржати 31. октобра 2021. године pdf


Решење о измени решења о одређивању броја изборних јединица, назива и подручја бирачких места за гласање на изборима који су расписани за 24. октобар 2021. године за чланове Савета месних заједница на територији општине Трстеник pdf

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за спровођење гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице на територији општине Трстеник, по месним заједницама и изборним јединицама који ће се одржати 24. октобра 2021. године pdf

Oдлука о објављивању укупног броја бирача у општини Трстеник за изборе за чланове Савета месне заједнице на територији општине Трстеник, по месним заједницама и изборним јединицама расписаним за 24.октобар 2021. године pdf

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА о одређивању броја изборних јединица, назива и подручја бирачких места за гласање на изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Трстеник pdf


ПРАВИЛНИК О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК pdf

Образци за домаће/стране посматраче за праћење рада ограна за спровођење избора за чланове Савета МЗ

Списак за домаће/стране посматраче: pdf
Пријава за стране посматраче: pdf
Пријава за домаће посматраче: pdf


Решења о обустављању изборног поступка:

Богдање (избoрна јединица бр. 1): pdf
Горња Црнишава (избoрна јединица бр. 1): pdf
Доња Омашница (избoрна јединица бр. 1): pdf
Горњи Рибник (избoрна јединица бр. 2, Доња Црнишава): pdf
Доњи Рибник (избoрна јединица бр. 1): pdf
Медвеђа (избoрна јединица бр. 1 и 3): pdf
Прњавор (избoрна јединица бр. 1): pdf
Мала Дренова (избoрна јединица бр. 1):pdf

КОНАЧНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК pdf

Р Е Ш Е Њ Е о одређивању броја изборних јединица, назива и подручја бирачких места за гласање на изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Трстеникpdf

ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ ЛИСТИЋАpdf
ОДЛУКА ЗА ОБРАЗЦЕ pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ pdf

ОБРАЗЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ pdf

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК pdf
УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК РАСПИСАНИХ ЗА 24.10.2021. ГОДИНЕ pdf
ПОСЛОВНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК pdf