37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 14 11 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Министарство омладине и спорта расписало је  28. 02 2015. два конкурса:

1. Јавни конкурс за финасирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Право за  учешће  на  конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије и који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза код Министарства омладине и спорта.

Рок за подношење предлога је 15 дана од дана објављивања конкурса, до 14. 03 2015. године.
Конкурсну документацију можете преузети на сајту:www.mos.gov.rs.
 
2. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе у складу са чланом 22. Закона о младима.

Рок за подношење предлога је 15 дана од дана објављивања конкурса, до 14. 03 2015. године.
Конкурсну документацију можете преузети на сајту:www.mos.gov.rs.
 
Министарство за рад , запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом расписалао је:

 
Годишњи конкурс за унапређење особа са инвалидитетом са циљвима:
  • Превенција институнационализације и деинституналиозација
  • Побољшање приступачности
  • Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом

Подносиоци предлога могу бити:Регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији.

Рок за подношење предлога је до 13. 03 2015. године.
Конкурсну документацију можете преузети на сајту:www.minrzs.gov.rs
Министарство за рад , запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за борачко-инвалидску заштиту  расписао је 20. 02 2015.:
 
Позив за подношење предлога програма/пројекта из области борачко-инвалидске заштите са приоритетима:
 
  1. Подршка развоју иновативних и одрживих сервиса на нивоу локалне заједнице
  2. Подршку развоју и реализацији стимулативних програма/пројеката чији је циљ социјална интеграција бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца
  3. Подршка развоју и реализацији стимулативних програма/пројеката чији је циљ унапређење области неговања традиција ослободилачких ратова Србије
  4. Подизање нивоа свести о правима,положају и потреба бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у циљу стварања услова за њихову социјалну интеграцију

Подносиоци предлога програма/пројекта могу бити регистрована удружења грађана са седиштем на територији Републике Србије

Рок за подношење предлога је до 10. 03 2015. године.
Конкурсну документацију можете преузети на сајту:www.minrzs.gov.rs
 
Канцеларија за сарaдњу са цивилним друштвом Владе републике Србије 27. 02 2015. објавила је:
 
Годишњи календар конкурса за 2015. годину у циљу благовременог обавештавања организација цивилног друштва о плнираним јавним конкурсма за финасирање програмских и пројектних активности организација цивилног друштва из буџета Републике Србије.
Календар можете преузети са сајта www.civilnodrustvo.gov.rs.