37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 21 04 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општинска управа Трстеник је дана  02. 04 2015. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја  општине Трстеник, за 2015 годину  бр. 320-7/2015-07  од  20.03.2015. године , расписала  конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2015.годину на подручју општине Трстеник.
 

На конкурсу могу да учествују регистрована  пољопривредна газдинства-физичка лица   укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована  у Националном регистру  пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 
 

Текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву  може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Рок за подношење пријава по овом  конкурсу је  20. април  2015. године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.
 

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник или на телефон    037 202- 913 .

Преузимање образаца:

Конкурс: pdf
Образац за пријаву на Конкурс за суфинансирање камате: word
Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања: word