37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 20 06 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општинска управа Трстеник је дана  31. 07. 2015. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја  општине Трстеник, за 2015 годину бр. 320-7/2015-07  од  20.03.2015. године , расписала  конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2015.годину на подручју општине Трстеник.
 
На конкурсу могу да учествују регистрована  пољопривредна газдинства-физичка лица   укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована  у Националном регистру  пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 
 
Рок за подношење пријава по овом  конкурсу је  31. августа   2015. године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник  или на телефон    037 202- 913 .

Текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву:

Конкурс за осигурање и камату: word
Конкурс за пластенике и стоку:word
Захтев за осигурање:word
Захтев за пласенике и стоку:word
Захтев за суфинансирање камате:word