37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 14 11 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 16. Правилника о критеријумима и поступку доделе средства из буџета општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројекта од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва (Сл.лист општине Трстеник 1/2014.) реализатори пројекта и програма у обавези су да након 15 дана од реализације истих поднесу извештај о реализацији пројекта и наменском трошењу средстава у складу са закљученим уговором.

С обзиром да календарска година истиче и да су многи корисници средстава реализовали пројектне активности у циљу једноставнијег и типског извештавања, Служба за ЛЕР је прпремила обрасце за извештавање који ће бити од помоћи корисницима и надлежним службама у општинској управи задуженим за праћење активности удружења. Потребно је да након завршетка пројекта корисници средстава попуне Образац за наративни извештај-кратак опис реализованих пројектних активности и да у Образац за финасијски извештај унесу податке о изводима и плаћеним рачунима. Уз финасијски извештај достављају се и копије наведених извода и копије рачуна. Обрасце за наративни и финасијски извештај корисници средстава треба да пошаљу електронски на е-маил адресу: ler@trstenik.rs. Штампани извештај са копијама рачуна и извода у једној коверти са назнаком „извештаји удружења" поштом на адресу : Општина Трстеник – Служба за локално економски развој, улица Кнегиње Милице бр.5 37240 или лично на писарници у згради општине Трстеник (шалтер бр. 4 у Услужном центру). Рокови за подношење извештаја дефинисани су у појединачним уговорима између општине и корисника средстава.

Обрасце за извештаје корисници могу преузети лично у Служби за ЛЕР сваког радног дана од 10 до 14 часова као и овде:

Образац број 1 - Наративни извештај: word
Образац број 2 - Финансијски извештај: excel1