37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 14 11 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
 
МЛАДИ ТАЛЕНТИ
 
Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о критеријумима за доделу материјлне и друге помоћи обдареним ученицима и студентима Фонда за младе таленте на подручју општине Трстеник, расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016. ГОДИНУ
 
I  - Расписује се Конкурс за избор 22. генерације стипендиста Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II - Право на стипендију могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:
 
А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање на државним школама и факултетима,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком тачкмичењу и заузели једно од првог до трећег места, 
  • узраста II,III и IV разреда средње школе, који су у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивудуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
  • који су уписали уникатне средње школе из области музике, ликовне културе и других уметничких профила и при томе постижу надпросечне резултате у тој области.
Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9)  током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, или остварених 48 ЕСПБ, под условом да су задржали статус буџетског студента; Број студената са истог факултета ја ограничен на 5 са најбољом просечном оценом у предходним годинама студија;
  • који су уписали прву годину ''мастер'' студија (IV година наставак школовања) са претходним просеком 9 или више, односно другу годину '''мастер'' са просеком 9 или више после прве године мастер студија;
  • на постдипломским докторским студијама, а након завршене прве године докторских студија и остварене просечне оцене најмање 9,00, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник.

Стипендиста, досадашњи корисник, да би могао да настави са примањем стипендије и у наредној години доставља доказ за то (студенти: да су остварили просек 9 и уписали наредну школску годину, а ученици: поред одличног успеха и да су учествовали на Републичком такмичењу).
 
Пријаве за доделу стипендије по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске и опште послове и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, у канцеларији број 6 (Услужни центар). 
 
Управни одбор Фонда ће у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  донети Одлуку о додели стипендија, односно извршити избор 22. генерације стипендиста.
 
НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку.
 
Број:67-1-2/2015-08
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 
05.10 до 20. 10 2015. год.