37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 17 07 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Општинска управа Трстеник је дана  02. 04 2015. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике  и политике руралног развоја  општине Трстеник, за 2015 годину  бр. 320-7/2015-07  од  20.03.2015. године , расписала  конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2015.годину на подручју општине Трстеник.
 

На конкурсу могу да учествују регистрована  пољопривредна газдинства-физичка лица   укључујићи и предузетнике и правна лица , регистрована  у Националном регистру  пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју. 
 

Текст  конкурса са пратећим обрасцима за пријаву  може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.

Рок за подношење пријава по овом  конкурсу је  20. април  2015. године. Пријаве са пратећом документацијом  се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.
 

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник или на телефон    037 202- 913 .

Преузимање образаца:

Конкурс: pdf
Образац за пријаву на Конкурс за суфинансирање камате: word
Захтев за остваривање права на регрес за премију осигурања: word


 
Промените величину слова:
ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА  2015. ГОДИНУ
- хуманитарне организације - 1.500.000 динара
р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊА
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ПРОГРАМА
Годишњи програм - пројекат
1 Удружење дијабетичара Трстеника Превенција и едукација дијабетичара и превенција гојазности код деце и одраслих пројекат
2 Друштво за церебралну и дечију парализу Трстеник Годишњи план и
реализација програма
Друштва за церебралну
парализу Трстеник
за 2015

годишњи
 програм
3 Општински одбор Савеза бораца
ослободилачких ратова 
Неговање и развијање
патриотизма и традиција
ослободилачких и
одбрамбених ратова
Србије и унапређење
социјално-здравственог
положаја бораца
годишњи
програм
4 Удружење ратних војних инвалида, породица палих бораца и ветерана Србије Задовољење потреба борачко-инвалидске популације годишњи
програм
5 Општинска организација глувих
 и наглувих
Наше активности годишњи
програм
НАПОМЕНА:
Конкурсна комисија није разматрала непотпуне пријаве  које административно и формално не задовољавају критеријуме наведене у Јавном конкурсу расписаном 04.02.2015. године и правилнику, као ни пријаве пристигле после утврђеног рока.
На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у
року од три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања.
Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава.
За све детаљније информације о конкурсу, обратите се Служби за Локално-економски развој, канцеларија бр 37, у згради општине Трстеник, или на телефон 037 714 317

Трстеник, 26.03.2015. године

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА  2015. ГОДИНУ
-етничке заједнице и мањине  - 300.000 динара
р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊА
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ПРОГРАМА
Годишњи програм - пројекат
1 Савез Ромских Удружења
Србије
Трошкови канцеларије ромског координатора годишњи
програм
2 Удружење ликовних уметника Рома
 Србије - ЛУР
XV Међународни
уметнички камп
годишњи
програм
3 Удружење Рома
др. Сава Станојевић
Традиција, будућност годишњи
програм
НАПОМЕНА:
Конкурсна комисија није разматрала непотпуне пријаве  које административно и формално не задовољавају критеријуме наведене у Јавном конкурсу расписаном 04.02.2015. године и правилнику, као ни пријаве пристигле после утврђеног рока.
На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у
року од три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања.
Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава.
За све детаљније информације о конкурсу, обратите се Служби за Локално-економски развој, канцеларија бр 37, у згради општине Трстеник, или на телефон 037 714 317

Трстеник, 26.03.2015. године

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА  2015. ГОДИНУ
-остала удружења грађана - 800.000 динара
р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА Критеријум
селекције,
број бодова
1 Омладински културни центар
РЕФОРМАРС
Остави свој печат 93
2 У.Г. - Јефимијин вез
Трстеник
Сувенири општине Трстеник 85
3 У.Г. - Радио клуб Никола Тесла Замена застареле опреме и обука оператора у раду радио мреже за опасност 82
4 УГ МЛАДИ НА ДЕЛУ Кликеријада 2015 76
5 У.Г. - ЈЕРИНИН ГРАД Годишње одржавање локалитета Јеринин град 73
6 У.Г. - Асоцијација младих за
друштвени развој Трстеника
Имам воље, хоћу боље - стварам своје 72
7 У.Г. - Трстеничка рок сцена Историја Трстеничке рок музике 72
8 У.Г. - Арт буџак Креативна играоница и маштаоница 67
9 Удружење младих уметника
Отворени атеље
Подпројекат: Дечија ликовна колонија и изложба 63
10 У.Г.  за заштиту потрошача Годишњи програм едукације и информисање потрошача 52
11 Омладински креативни центар
Трстеник
Дотакнимо звезде 51
12 У.Г. - Иницијатива младих Трстеник  Summer Cinema Zone
Tрстеник
51
НАПОМЕНА:
Конкурсна комисија није разматрала непотпуне пријаве  које административно и формално не задовољавају критеријуме наведене у Јавном конкурсу расписаном 04.02.2015. године и правилнику, као ни пријаве пристигле после утврђеног рока.
На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у
року од три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања.
Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава.
За све детаљније информације о конкурсу, обратите се Служби за Локално-економски развој, канцеларија бр 37, у згради општине Трстеник, или на телефон 037 714 317

Трстеник, 26.03.2015. године
Промените величину слова:
На основу члана  28. Закона о црквама и верским заједницам („Службени гласник РС“, бр. 36/06), и  члана 3. и 6. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (Сл. лист општине Трстеник бр. 2/14) и Одлуком о буџету општине Трстеник за 2015. годину (Сл. лист општине Трстеник бр. 7/13), Комисија за спровођење поступка доделе буџетских средстава црквама и верским заједницама за 2015. годину, дана 30.03.2015. године расписује:
Ј А В Н И   К О Н К У Р С
 
за донације црквама и верским заједницама које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2015. годину1.
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2015 годину издвојена су средства у износу од 2.500.000 динара за донације црквама и верским заједницама, од којих се за градитељску  делатност додељује 70%, а за остале намене 30% планираних и расположивих средстава.
Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), које делују на територији општине Трстеник као и организације и установе чији су оне оснивачи,
2.
Средства се додељују за финасирање/суфинасирање:
 • Инвестиционих радова на црквеним објектима,Обнову постојећих црквених објеката, који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализација простора верских гробаља,
 • Изградња и обнова капела,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Стављање нових фасада и кречење црквнихобјеката,
 • бнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 • Санирање влаге на црквеним зидовима,
 • Изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 • Организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 • Организовање црквених манифестација,
 • Научна истраживања везана за цркву.
Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године до 31.12.2015. године

Опширније...

Још чланака...