37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 23 10 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Трстеник за 2015.годину (усвојеним Одлуком 400-27/2015-1 од  28.02.2015.године) ) и закљученог Споразума о уређивању међусобнох права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015.год:
 
Општина Трстеник у сарадњи са Националном службом за запошљавање, дана 06.10.2015. год, расписује:
 
JАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
 
I ОПИС ПРОГРАМА
 
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују  Општина Трстеник и Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
 
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени. 
 
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Општина Трстеник, на основу јавног конкурса.
 
Максимална дужина трајања јавног рада је два месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
 
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад...... 

Комплетан текст конкурса можете видети и преузети овде: pdf 

Преузмите образац пријаве: word
Промените величину слова:
 
МЛАДИ ТАЛЕНТИ
 
Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о критеријумима за доделу материјлне и друге помоћи обдареним ученицима и студентима Фонда за младе таленте на подручју општине Трстеник, расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016. ГОДИНУ
 
I  - Расписује се Конкурс за избор 22. генерације стипендиста Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II - Право на стипендију могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:
 
А) УЧЕНИЦИ
  • проглашени за ученике генерације под условом да настављају даље школовање на државним школама и факултетима,
  • који су у претходном разреду средње школе, односно разредима, имали одличан успех, под условом да су учествовали на Републичком тачкмичењу и заузели једно од првог до трећег места, 
  • узраста II,III и IV разреда средње школе, који су у области спорта и физичког васпитања заузели једно од првог до трећег места на Републичком такмичењу у индивудуалним спортским дисциплинама које организује и прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
  • који су уписали уникатне средње школе из области музике, ликовне културе и других уметничких профила и при томе постижу надпросечне резултате у тој области.
Б) СТУДЕНТИ
  • који постижу надпросечне резултате у студирању, изражене кроз високу просечну оцену (најмање 9)  током студија, а након завршене прве године, уз могућност преношења једног испита из претходне године, или остварених 48 ЕСПБ, под условом да су задржали статус буџетског студента; Број студената са истог факултета ја ограничен на 5 са најбољом просечном оценом у предходним годинама студија;
  • који су уписали прву годину ''мастер'' студија (IV година наставак школовања) са претходним просеком 9 или више, односно другу годину '''мастер'' са просеком 9 или више после прве године мастер студија;
  • на постдипломским докторским студијама, а након завршене прве године докторских студија и остварене просечне оцене најмање 9,00, а да нису запослени и да живе на територији општине Трстеник.

Стипендиста, досадашњи корисник, да би могао да настави са примањем стипендије и у наредној години доставља доказ за то (студенти: да су остварили просек 9 и уписали наредну школску годину, а ученици: поред одличног успеха и да су учествовали на Републичком такмичењу).
 
Пријаве за доделу стипендије по овом конкурсу подносе се Одсеку за скупштинске и опште послове и друштвене делатности Општинске управе општине Трстеник у року од 15 дана по објављивању у локалним средствима информисања, у канцеларији број 6 (Услужни центар). 
 
Управни одбор Фонда ће у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  донети Одлуку о додели стипендија, односно извршити избор 22. генерације стипендиста.
 
НАПОМЕНА: За сва додатна обавештења потенцијални кандидати, као и све образовно-васпитне установе са подручја општине могу се обратити Одсеку.
 
Број:67-1-2/2015-08
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА
КОНКУРС ТРАЈЕ ОД 
05.10 до 20. 10 2015. год.
Промените величину слова:
На јавни конкурс за расподелу преосталих средстава за финасирање/суфинасирање програма/пројеката удружења грађана и школа из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2015. годину који је расписан 27. 07 2015. године у предвиђеном року стигло је 4 предлога пројеката удружења.
                                                                     
1. ЛИСТА ПРИСТИГЛИХ ПРОЈЕКАТА-АДМИНИСТАРТИВНА ПРОВЕРА

Р.Б.

Подносилац предлога пројекта

Назив предлога пројекта

Статус

1

Друштво спортова на води ''Западна Морава''

Ревитализација ''Плаже'' и шеталишта на десној обали Западне Мораве

ДА

2

Друштво грађана ''Стари мост''

 

''Не чекајмо реку!''

ДА

3

Еколошки покрет ''Моравски орашак'' Трстеник

Вода је именица женског рода

ДА

4

Клуб Екстремних спортова ''Адреналин'' Трстеник

Фестивал екстремних спортова – X TERME KIDS

НЕ

Комисија није вредновала  предлог пројекта Удружења Клуб Екстремних спортова ''Адреналин'' из Трстеника, због неиспуњавања захтева конкурса, јер је подносилац пројекта удружење које у Статуту нема наведено да се циљеви удружења остварују у области животне средине.

На предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Трстеник за 2015. годину зa удружења грађана и школе, председник општине Трстеник је дана 23. 09 2015. године донео Решење број: 40-792/2015-02  о избору пројеката удружења грађана и школа која ће се финасирати из буџетског фонда општине Трстеник за 2015. годину по спроведеном јавном конкурсу од 27. 07 2015.
 

2. ЛИСТА ПРЕДЛОГА СА ОДОБРЕНИМ ИЗНОСИМА

Р.б.

Подносилац предлога пројекта

Назив пројекта/

програма

Број бодова

Тражена средства

Предлог

Опис

1.

Еколошки покрет ''Моравски орашак'' Трстеник

Вода је именица женског рода

90

100.000

100.000

 

Набавка хлоринатора и чишћење и дезинфекција школских

бунара

2.

Друштво грађана ''Стари мост''

 

''Не чекајмо реку!''

80

 100.000

100.000

 

Волонтерске акције уређења обале и корита Љубостињске реке у близини спортских терена и садња        орахових садница

3

Друштво спортова на води ''Западна Морава''

Ревитализација ''Плаже'' и шеталишта на десној обали Западне Мораве

63

210.000

100.000

Ремонт и набавка опреме за одржавање, земљани радови, орезивање и сађење стабала, редовно одржавање плаже

 

УКУПНО СРЕДСТВА ОД ОПШТИНЕ

300.000

Укупан износ одобрених средстава за финасирање пројеката из буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник по овом јавном конкурсу износи 300.000 (триста хиљада динара).

Учесници конкурса имају право приговора на Листу одобрених пројеката у року од три дана од њеног објављивања.Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од подношења приговора. Право приговора не задржава извршење одлуке о избору пројеката за финасирање.

За све информације о конкурсу обратите се Служби за локално економски развој, канцеларија број 37 у згради општине или на телефон 037 714 317.

Трстеник, 23. 09 2015. године.
Још чланака...