37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 21 04 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
 
Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, расписује конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора:
 
1. Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе за спровођење омладинске политике на локалном нивоу
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ
 
2. Конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 
 
3. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе
Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године.  
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ 
 

Опширније...

Промените величину слова:
 
МЛАДИ ТАЛЕНТИ
 
Управни одбор Фонда за младе таленте на подрчју општине Трстеник, на основу члана 7. Правилника о критеријумима за доделу материјлне и друге помоћи обдареним ученицима и студентима Фонда за младе таленте на подручју општине Трстеник, расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2014/2015. ГОДИНУ
 
I- Расписује се Конкурс за избор 21. генерације стипендиста Фонда за младе таленте Општине Трстеник.
II- Право на стипендију могу остварити лица не старија од 30 година по следећим условима:
 

Опширније...

Промените величину слова:
Информација о процесу ревизије  Стратегије локалног одрживог развоја општине Трстеник и израде Акционог плана за спровођење Стратегије
 
Општина Трстеник спроводи процес ревизије Стратегије локалног одрживог развоја и израде Акционог плана за њено спровођење, чија се реализација обезбеђује кроз EU Exchange 4 програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.
 
Стратегија локалног одрживог развоја представља кровни стратешки документ општине и дефинише развојне приоритете и циљеве општине у средњерочном периоду, обезбеђује услове за равномерни и одрживи развој општине, док Акциони план за њено спровођење представља оперативни документ који обухвата сет конкретних мера и акцијa дефинисаних кроз програме и пројекте,  као и  остале елементе који су неопходни за реализацију и постизање дефинисаних циљева у Стратегији..
 
Уз активно учешће грађана, представника струке и свих релевантних институција, и висок степен партиципације у процесу дефинисања предлога решења за одрживи развој општине, дефинише се заједничка визија развоја општине, утврђују мере унапређења квалитета живота и подизања атрактивности општине, те стварају услови за одрживи економски развој и подстицање инвестиција и препознатљивости општине у ширим оквирима. Активности и приоритетни пројекти по приоритетним областима биће усклађени са интересима јавног сектора и инвеститора, али пре свега са реалним потребама грађана који живе на овом простору. 
 
Процес ревизије Стратегије локалног одрживог развоја општине Трстеник и израде Акционог плана и  отпочео је у марту 2014. и траје 12 месеци.
 
Општина Трстеник основала је координациони тим за израду акционог плана за спровођење стратегије и интердисциплинарне Радне групе за израду акционог плана, а чине је представници релевантних институција - кабинета председника општине, општинске управе, јавних предузећа и установа (локални економски развој, социјална заштита, спорт, образовање и култура, урбанистичко планирање, инфраструктура), НВО. Задатак Радних група је да пружи подршку реализацији пројекта и изради акционог плана, као и ревизији стратегије, која треба јасно да дефинише Визију развоја општине,  провери и евентуално редефинише стратешке правце развоја општине, утврди циљеве, стандарде и приоритете будућег развоја, али и да идентификује конкретне мере реализације и изворе за њихово финансирање.
 
Осим Координационог тима и Радних група, идентификован је и шири круг стручњака, који треба да пружи подршку радној групи у креирању решења и стратешких праваца развоја, кроз учешће на  састанцима радних група и на Јавном форуму. Овај састав обухвата представнике јавних предузећа, јавних установа, малих и средњих предузећа, струковних  удружења, асоцијација, НВО-а, културних и спортских организација, удружења грађана и истакнуте појединце.  
 
У оквиру процеса израде Стратегије, у четвртак, 25. септембра 2014. године, у Ликовном салону организоваће се  манифестација “Јавни форум” са почетком у 13 часова. Циљ скупа је да се прикупе идеје и размене мишљења о будућности општине, дефинише визија развоја општине у средњерочном периоду, те да се информишу грађани о текућем процесу ревизије Стратегије и израде Акционог плана. Осим тога, биће организована изложба дечијих цртежа на тему „Мој град у будућности“.
 
Позивамо све грађане општине Трстеник да узму учешће у овом важном догађају за планирање пројеката који су усклађени са њиховим реалним потребама. 
 
Координациони тим за израду акционог плана
 
Материјал за Јавни форум:

Јавни форум - агенда: word
Друштвени развој: pdf
Управљање: pdf
Економија: pdf
Животна средина: pdf