37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 22 06 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Трстеник
Општинска управа
Број:360-56-1/2014-03
Датум:17.12.2014.године
Т р с т е н и к
 
На основу Решења  Општинског већа општине Трстеник, број 360-56/2014-03 , од 05.12.2014.године, Комисија за спровођење лицитације за  издавање у закуп пословног простора у закуп објављује:
 
О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 
Издаје се у закуп поступком јавног надметања пословни простор који се налази у улици Др.Милуновића (улаз у локал је на самој раскрсници Улица др.Милуновића и Косовске);
 
  • почетна цена за јавно надметање износи  80 Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања
  • најмањи лицитациони корак је 10Е(еура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан надметања, 
  • учесник лицитације је дужан да до 25.12.2014.године до 15,00 часова уплати на име депозита износ од 5.000,00  динара на благајни општине Трстеник.
 
Лицитација за наведени локал ће се обавити у просторијама општине Трстеник, канцеларија бр. 5  дана  26.12.2014.године  са почетком у 12,00 часова.
 
Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва  физичка лица, правна лица, и предузетници, која поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту најкасније до 25.12.2014. године,  на адресу:
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Ул.Кнегиње  Милице б.б. 37240 Трстеник
 

Опширније...

Промените величину слова:

На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће, члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС", број 18/92, „Службени лист СРЈ" број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС", број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, образована Решењем комесарав број 019-1715/6 од 11. децембра 2014. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 15. децембра 2014. године, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 30 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Крушевац, Пожаревац и Смедерево, општина: Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина
 
У прилогу преузмите Јавни позив pdf

и детаљно обавештење: pdf
Промените величину слова:

Данас је у Министарству пољопривреде и заштите животне средине потписан Споразум о сарадњи у области регионалног управљања отпадом за општине Рашког округа. Споразумом је формиран Регион за управљање отпадом који је обухватио општине Трстеник, Параћин, Врњачку Бању, Рашку и Град Краљево.

На овај начин ће се решити започете активности на заједничком пројекту управљања комуналним отпадом, у складу са важећим прописима Републике Србије, као и стандардима Европске уније. Потписнице Споразума о сарадњи о заједничком управљању отпадом потписале су Међуопштински споразум о сарадњи у регионалном управљању отпадом, који се обавезују да ће израдити Регионални план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у складу са националном Стратегијом, уз претходно израђену Студију оправданости за доношење регионалног плана, на коју сагласност даје надлежно Министарство и формирају регионално предузеће за управљање отпадом.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ