37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 22 09 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Трстеник
Општинска управа
Одесек за привреду и одрживи развој
Комисија за израду програма
Број: 320 -13 /2015-07
Датум: 18. 05. 2015. годинеЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2016. ГОДИНУУскладу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Трстеник упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
  • функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник,
  • објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Трстеник,
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Трстеник за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

Опширније...

Промените величину слова:

На основу члана 61 закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС. Бр..62/06, 65/08 – др.закон и 41/09) Решења Општинског већа општине Трстеник бр. 02-8/2015-03 од 12.03.2015.г.Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник за 2016 годину објављује :


ЈАВНИ ПОЗИВ
За достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања надокнаде ради израде предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник


1. ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе, социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства ( у даљем тексту : установе) да доставе захтеве за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трстеник за 2016. годину Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољеприведног земљишта на територији општине Трстеник за 2016.годину (у даљем тексту : Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне устаниве – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе –факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Годишњег програма заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији оптштине Трстеник за 2016. годину

Опширније...

Још чланака...