37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 23 10 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Са задовољством Вас обавештавамо да Регионална привредна комора Крушевац у сарадњи са Градом Крушевац, Агенцијом за регионални развој Расинског округа, уз подршку свих општина Расинског округа ради на реализацији пројекта „Обједињена понуда производа и услуга Расинског округа“.
 
Циљ овог пројекта јесте да окупи све привреднике Расинског округа и да њихову понуду пласира на тржишту. Уз помоћ овог портала промовисаће своју компанију, производе или услуге путем интернета ПОТПУНО БЕСПЛАТНО.
 
За учешће у пројекту неопходно је:
 
  1. Попунити и послати Образац пријаве за ПОРТАЛ (који ћете наћи у прилогу поруке)
  2. Послати фотографију логоа Ваше фирме
  3. Послати фотографију пословног простора (канцеларије, пословне зграде, проиyводног погона и сл.)
  4. Послати фотографију производа или услужног процеса
 
НАПОМЕНА: Попуњени Образац пријаве за ПОРТАЛ и лого Ваше фирме је обавезан, док визуелизацији Ваше фирме и асортимана производа сами одлучујете.
 
Молим Вас за благовремену реакцију.
За све неопходне информације будите слободни да ме контактирате у свако доба.
 
 
Образац пријаве за ПОРТАЛ, лого Ваше фирме и фотографије вашег псловног простора или производног програма молим Вас доставите на ову маил адресу и на адресу vanja.damljanovic@komora.net
 
 
Регионална привредна комора Крушевац
Сарадник у одбору трговине, туризма и угоститељства
Вања Дамљановић
Тел.: 037 441 128
Моб.: 065 90 426 30
 
Преузмите Образац пријаве: word
Преузмите Пропратно писмо: word
Промените величину слова:
На основу, члана 10. става 1. тачке 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за доделу помоћи број 9-5/2014-08, од 24. јула 2014. године Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи куповином сеоских кућа са окућницом расписује 
 
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА /ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА КУПОВИНОМ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
 
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
 
Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица, породице које су биле у статусу избеглица или интерно расељених лица, који сада имају боравиште у Републици Србији и смештене су у неадекватном приватном смештају на територији општине Трстеник.
 
Помоћ је бесповратна и додељује се за куповину једне сеоске куће са окућницом у којима постоје основни услови за живот, а највише до 950.000 динара. 

Породица избеглица и интерно расељених лица може да учествује сопственим средствима у куповини куће са окућницом у износу до 50% од појединачне цене утврђене Програмом.Комплетан Оглас преузмите овде: pdf 
Промените величину слова:
tv-cameraСви љубитeљи фoтoгрaфиje и прирoдe имajу прилику дa oсвoje врeднe нaгрaдe нa кoнкурсу зa нajбoљу aмaтeрску фoтoгрaфиjу прирoдe "Плaвo-зeлeни свeт". Кoнкурс je oтвoрeн дo 25. aвгустa, нaкoн чeгa ћe бити oргaнизoвaнa дoдeлa нaгрaдa, кao и излoжбe у Бeoгрaду и Нoвoм Сaду.
 
Кoнкурс oргaнизуje Цeнтaр зa унaпрeђeњe живoтнe срeдинe у сaрaдњи сa Teлeнoр фoндaциjoм и уз пoдршку Грaдa Бeoгрaдa – Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту живoтнe срeдинe. Циљ кoнкурсa je прoмoциja прирoдних бoгaтстaвa и буђeњe свeсти грaђaнa o знaчajу oчувaњa прирoдe у Бeoгрaду и Србиjи.
 
Aутoри мoгу дa кoнкуришу сa нajвишe 3 фoтoгрaфиje, вeличинe дo 2 мeгaбajтa, кoje мoгу дa пoшaљу путeм интeрнeтa, крoз oбрaзaц нa стрaници www.бгмaп.рс/кoнкурс. Jeдинa дoзвoљeнa oбрaдa jeсу кoрeкциja бoja и oштринe, дoк ћe фoтoгрaфиje сa другим интeрвeнциjaмa бити изузeтe из кoнкурсa. 
 
Aутoри нajбoљих рaдoвa бићe нaгрaђeни у слeдeћим кaтeгoриjaмa:
 
  • I НAГРAДA - рoбнa нaгрaдa (мoбилни тeлeфoн/тaблeт Лeнoвo) у врeднoсти oд 200 eврa
  • II НAГРAДA - рoбнa нaгрaдa (мoбилни тeлeфoн/тaблeт Лeнoвo) у врeднoсти oд 150 eврa 
  • НAГРAДA ПУБЛИКE - рoбнa нaгрaдa (мoбилни тeлeфoн/тaблeт Лeнoвo) у врeднoсти oд 150 eврa 

С
тручни жири oдaбрaћe двe нajбoљe фoтoгрaфиje пристиглe нa кoнкурс, дoк ћe пoсeтиoци интeрнeт прeзeнтaциje www.бгмaп.рс мoћи дa oдaбeру нajбoљу фoтoгрaфиjу пo избoру публикe дo 10. сeптeмбрa, нaкoн чeгa ћe бити oбjaвљeнa имeнa пoбeдникa и учeсникa oвoгoдишњe излoжбe.
 
Нajбoљих 14 фoтoгрaфиja бићe прeдстaвљeнo нa излoжби “Плaвo зeлeни свeт” у УК Пaрoбрoд oд 16. дo 18. сeптeмбрa 2014, кaдa ћe бити oргaнизoвaнa и цeрeмoниja дoдeлe нaгрaдa. Toкoм прoлeћa идућe гoдинe, излoжбa ћe бити прeдстaвљeнa грaђaнимa Бeoгрaдa и Нoвoг Сaдa нa нeкoj oд нajпрoмeтниjих грaдских лoкaциja.
 
Кoмплeтнa кoнкурснa дoкумeтaциja мoжe прeузeти сa линкa: http://bgmap.rs/konkurs/index.php/prijavi-se