37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 17 01 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:Н
а основу члана 111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11), члана 61. Статута општине Трстеник (''Службени лист општине Трстеник'', број 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), Општинско веће општине Трстеник, на седници одржаној 07.02.2014.године, донело је

 
 ПРАВИЛНИК
О  КРИТЕРИЈУМИМА, МЕРИЛИМА И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
 


О
вим Правилником утврђују се критеријуми, мерила и поступак  остваривања права на новчану помоћ пензионерима са у стању социјалне потребе,  која је стечена по основу радног односа, односно обављања самосталне делатностиу , у циљу побољшања материјалног положаја истих.

Преузмите ПРАВИЛНИК: pdf
Преузмите ИЗЈАВУ: pdf
Преузмите ЗАХТЕВ: pdf
 

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...