37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 17 01 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
zeleni1_m
zeleni2_m

Преузмите: НАЦРТ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
pdf


У
Сали за састанке  одржана је 26. фебруара 2014. године  конститутивна седница Зеленог савета општине Трстеник. Зелени савет је образован решењем председника као радно тело Општинског већа које треба  да пружи стручну помоћ Општинском већу и председнику општине у питањима из области заштите и унапређења животне средине на територији општине.
Оснивање Зелених савета је један од резултата пројекта CONSENSUS – Партнерски приступ у креирању политике заштите животне средине које реализују Београдска ортворена школа, Arhus центар из Крагујевца, UNEKOOP из параћина и Cefix из Вршца у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. Тренутно су Зелени савети основани у општини Баточина, Параћин, Врање, Оџаци и Трстеник.То нимало не чуди, јер су у тим општинама изузетно активне организације цивилног друштва које се баве животном средином и доносиоци одлука су укључени у рад одбора СКГО.
Први састанак Зеленог савета био је и својеврстан тренинг за чланове Зеленог савета које су одржали представници СКГО: Марко Томашевић и Љубинка Калуђеровић и представник БОШ-а Мирко Поповић. Чланови Зеленог савета упознати су са реалном улогом Зеленог савета у процесу припреме, усвајања и праћења реализације прописа на локалном нивоу. Врло важан задатак чланова Зеленог савета су активности које проистичу из Архуске конвенције о обавезном информисању и учешћу јавности у креирању и спровођењу политике животне средине. 

З
елени савет општине Трстеник има девет чланова који долазе из редова општинске управе, доносиоца одлука, образовних институција, здравствених установа, привреде и организација цивилног друштва. Чланови Зеленог савета општине Трстеник су:
  1. Александар Ћирић, помоћник председника ( задужен за област животне средине)
  2. Радослав Видаковић, члан ОВ за животну срдину
  3. Даница Батоћанин, референт за заштиту животне средине у Општинској управи и екоповереник  у СКГО
  4. Будимка Трифуновић, општински еколошки инспектор
  5. Гордана Родић, шеф Службе за локално економски развој
  6. др Весна Крстић, представник Дома здравља „Сава Станојевић“
  7. Aлександар Ранђеловић, директор школе ОШ „Раде Додић“ Милутовац
  8. Драгана Јовановић, представник  ОЦД ЕП „Моравски орашак“
  9. Весна Правдић, прдставник „ППТ ТМО“
Присутни чланови  изабрали су Др Весну Крстић за председника Зеленог савета, а Даницу Батоћанин за секретара . 
Чланови Зеленог савета су представили своју досадашњу улогу на пословима унапређења и заштите животне средине. Општина Трстеник има доста специфичних еколошких проблема. Чланови савета су се  сложили да су доносиоцима одлука потребне препоруке и мишљења на нацрте одлука, прописа и других аката која се тичу животне средине и да у тај процес треба укључити „успаване“ грађание. Став је да се Зелени савет активно укључи код процене утицаја пројекта на животну средину,  код доношења нацрта одлука и секторских стратешких докумената.
Предложено је да се Нацрт Одлуке о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник у чијој изради су учествовали доносиоци одлука, представници општине, ЕП „Моравски орашак“ и комуналних предузећа стави на јавни увид грађанима и да грађани и заинтересована стручна јавност доставе примедбе и предлоге пре усвајања одлуке на седници скупштине општине. Нацрт одлуке може се преузети са сајта www.trstenik.rs, а све примедбе и сугестије могу се доставити на е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и  и Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели до 14.03 2014.године. Након тог термина одржаће се јавна расправа о предлогу одлуке. О термину и месту одржавања јавне расправе грађани ће бити благовремено обавештени. Предлог одлуке са примедбама грађана и стручне јавности доставиће се на усвајање Општинском већу и одборницима Скупштине општине Трстеник.
Очекује се да ће Зелени савети допринети изградњи партнерског приступа између цивилног друштва и јавних институција за доношење бољих политика у области животне средине и одрживог  развоја у локалним самоуправама које су место за спровођење већине законских прописа из ове области..

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...