37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 16 08 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
На основу члана  38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09), и  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Трстеник за 2014. годину (Сл. лист општине Трстеник бр. 7/13),  председник општине  Трстеник, дана 26.03.2014. године расписује:
 
Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за донације организацијама етничких заједница и  мањина које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2014. годину

 
1.
Одлуком о буџету општине Трстеник за 2014 годину издвојена су средства у износу од 390.000 динара за донације организацијама етничких заједница и  мањина (у даљем тексту Удружења) за реализацију пројеката и програма од јавног интереса која:
 • регистрована су у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09) на територији општине Трстеник;
 • пројекат реализују на територији општине Трстеник или ван територије општине Трстеник, а при том представљају општину Трстеник;
 • директно одговорна за припрему и извођење програма; 
2.
Средства се додељују удружењима за финасирање/суфинасирање:
 • Трошкова редовних активности удружења
 • Пројеката удружења
Сваки предлог пројекта који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године до 31.12.2014.године
 
3.
Критеријуми за оцењивање предлога пројекта су:
 • Усклађеност пројекта са захтевима јавног конкурса
 • Усклађеност пројекта са  усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу
 • Остварени резултати удружења предходних година
 • Материјална и кадровска опремљеност Удружења
 • Усмереност пројекта на већи број корисника
 • Веза резултата и планираних трошкова
4.
Општина Трстеник неће финасирати:
 • Пројекте са комерцијалним ефектима;
 • Пројекте који су претходних година већ били финансирани из општинског  буџета а нису реализовани;
 • Инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање  пословног простора;
 • Пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности;
 • Програме чије су програмске  активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.
5.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 
 1. Попуњен образац предлога пројекта;
 2. Фотокопију Решења  о упису у регистар ( Решење из АПР-а)
 3. Фотокопију оснивачког акта (Статута)
6.
Начин пријављивања на Конкурс:
Оверени и одштампани образац предлога пројекта у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком:
''Пријава на конкурс за финасирање или суфинансирање програма од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати''
Пријаве са називом и адресом подносиоца пријаве доставити поштом на адресу: Општина Трстеник – Служба за локални економски развој,  ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник, или лично на писарници  у згради Општине Трстеник (шалтер бр.4 у услужном центру).
Рок за подношење пријава на конкурс је 11.04.2014.године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
7.
Предлог програма доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. Број предложених програма од стране једног удружења је ограничен на један програм.
8.
Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Трстеник за 2014. годину размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити Предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава. Коначну одлуку о додели  средстава доноси Председник општине.
Одлука о избору пројеката за доделу бесповратних средстава удружењима која ће се финасирати из буџета општине Трстеник биће објављена на веб страници општине Трстеник (www.trstenik.rs) и огласним таблама Општинске управе Трстеник.
Додатне информације можете добити позивом на број телефона 037/714-317 e-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или лично у Служби за локални економски развој Општинске управе Трстеник.
Образац предлога пројекта можете преузети овде.
Број: 40-282/2014-07

Презумите образац пријаве на конкурс: word 

Листа одобрених предлога пројеката:   pdf