37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 21 10 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Желимо да Вас обавестимо да је Национална агенција за регионални развој објавила Јавни позив:

”МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА”
 
Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама и центрима за развој МСПП у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару, Крушевцу и Лајковцу. 
Циљ пројекта: Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2014. године. 
Менторинг је свеобухватан и релативно дуг процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду 
са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој. 
На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник. 
Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – ЈИЦА. Програм менторинга у 2014. години саставни је део новог Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана-Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“, који спроводи НАРР у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – ЈИЦА. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана и спроводи се у периоду 2013.-2016. године.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:
 • већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
 • позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
 • измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.
КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у две категорије:
 • Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) - регистровани после 1. марта 2013. године;
 • Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2013. године
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За новоосноване привредне субјекте:
 1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације у Агенцији за регионални развој Расинског округа)
 2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

З
а привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2013. године:
 1. Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације у Агенцији за регионални развој Расинског округа)
 2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
 3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
 4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2013. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.
Позивамо заинтересоване привредне субјекте са територије Расинског округа да узму учешће у овом Јавном позиву и буду корисници менторинг услуга. За одабране кандидате, ове услуге биће потпуно бесплатне.
 
Конкурс је отворен од 26. марта 2014. до 6. мај 2014. године. 
За додатне информације можете се обратити на телефон Агенције за регионални развој Расинског округа 037 418 520 или на емаил адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Заинтересовани кандидати могу да преузму и предају своју документацију и захтев у Агенцији за регионални развој Расинског округа, ул: Балканска 63, ИВ спртат (бивша зграда Јастрепца).
                                                                                                                                  У Крушевцу, 26.03.2014