37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 20 06 2024
Ћирилица
Почетна страна

ПРИЈАВНИ ОБРАСЦИ:

01. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ pdf

03. ПРИЈАВА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА pdf

04. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА pdf


ТАКСЕ:


Ред.
број
НАЗИВ ТАКСЕ ПРИМАЛАЦ ИЗНОС ТАКСЕ 
(у динарима)
БРОЈ РАЧУНА ПОЗИВ
1. Такса за доношење
решења
Буџет
Републике Србије
330,00 840-742255843-04 97  80-103
2. Општинака административна
такса
Буџет
општине Трстеник
500,00 840-742351843-94 97  80-103