37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 19 10 2018
Ћирилица
  
  
sistem48_mali ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 120
Датум захтева: Петак, 30 Јун 2017 12:41
Статус: Одговорено
Врста проблема: Комунални проблеми

Опис проблема:
Поштовани, Поток у Чаирима, који потиче од цркве у Чаирима, па пролази кроз део насеља Чаири и Пејовца а потом се у улици Стубалских бораца улива у градску канализацију, ствара бројне проблеме, посебно у летњим месецима. У тај поток несавесни грађани бацају сваста од пластичних флаша и друге амбалаже, затим старе одеће, угинуле стоке и живине. Посебан је проблем уливања осоке из штала и обора тако да се шири несносан смрад нарочито у летњим месецима. Један власник печењаре има неадекватну кланицу у двористу куће Мисе Мијаиловића где сав кланични отпад се баца и улива у наведени поток. Због наведених проблема овај поток је запушио канализацију која се код ППТ Наменска излива на улицу. Не треба да напомињем какве штете овај поток чини, а посебно што се путем изливања садржаја могу ширити разне болести.
О наведеном проблему сам информисао Директора Дирекције за планирање и изградњу, а затим и Председника Општине. Такође сам о овом проблему покретао питање код Месне заједнице Трстеник 2 и код Дирекције у ранијем сазиву. Овај поток је ругло града и понижавајуће утиче на становнике који сада свако вече удишу несношљив смрад па просто на овој врелини не можемо да прозоре отворимо.
Мислим да је крајње време да 35 год. од настанка насеља Пејовац се овај проблем реши тим пре сто смо сви тада приликом добијања грађевисне дозволе платили накнаду за уређење грађевинског земљишта, па до сада нити су урађени тротоари а нити регулисан овај бујични поток који је у више наврата се изливао и плавио цело насеље.
И овога пута покрећем, као грађанин, питање да се овај проблем једном реши. Уредно сви плаћамо порезе и накнаде за екологију па је крајње време да се то реши.??? 

Датум: Среда, 05 Јул 2017 12:42
Служба: Одсек за инспекцијске послове

Одговор: 

По општинској Одлуци о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник (“Сл.лист општине Трстеник”,бр.7/15), забрањено је одлагање отпада и отпадног материјала у водотокове и на обале водотока. За наведени прекршај по истој Одлуци ??? прописане су новчане казне 50.000,00 до 1.000.000,00 дин за правно лице, за предузетника: 10.000,00 до 250.000,00 дин. и за физичко лице: 10.000,00 до 250.000,00.

Потребно је комуналној инспекцији пријавити физичка лица и предузетнике који чине прекршај ??? и инспекција ће против тих лица покренути поступак у складу са Законом. За решавање ??? проблема ??? изливања канализације и ??? дугогодишњих проблема са истом, мораћете се обратити МЗ Трстеник 2, ЈКСП Комстан и Дирекцији.

Одсек за инспекцијске послове

??? 

[ Назад ]

Штампа