37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 18 04 2024
Ћирилица
Промените величину слова:


СТАНОВНИШТВО У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК

По последњем попису становништва из 2002. године на територији општине Трстеник на површини од 448 км2 живи 49.043 становника.
Најинтезивнија досељавања на простор данашње општине Трстеник, била су крајем 18. и почетком 19. века, као последица тадашњих историјских прилика, када је ове просторе населило становништво из Топлице, Жупе, Црне Горе, са Пештера, Косова итд. 
У другој половини XIX века, као и у периоду између два светска рата, овдашње становништво увећало се готово искључиво природним прираштајем.
У послератном периоду дошло је до значајних промена и померања у структури становништва. Оснивањем индустријског предузећа „Прва Петолетка” у Трстеник се, због увећане потребе за радном снагом, поред становника из околних села доселило и становништво из околних области Расине, Александровачке Жупе, Подибра, Лепенице, Левча и Темнића, затим из Војводине, Косова и Метохије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније, Црне Горе и известан број оних који су рођени у иностранству.
Долазак на рад у Трстеник из разних крајева изменио је националну структуру. Поред српског живља (91,37%) данас на простору општине живе и друге националности. Најбројнији су Роми (0,37%) и Црногорци (0,29%), а затим следе Македонци, Горанци, Хрвати, Словенци, Бугари, Румуни, Мађари, Муслимани, Руси итд. 
Крајем деведесетих и почетком двехиљадитих година број становника опада као последица ниског, а потом и негативног природног прираштаја (-6,6 за 2002. годину).
По попису из 2002. године у општини Трстеник око 14% спада у младо становништво (до 15 година), у радно способно (15-64 година) 62,5%, док на старо становништво (преко 65 година) отпада око 19,8%. Просечна старост становништва износи 42,2 године.
Удео пољопривредног у укупном становништву је 22% што се скоро поклапа са републичким просеком.
 

БРОЈ СТАНОВНИКА ПО НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК

Р. бр Насеље Број становника Број 
домаћинстава 
1948.г. 1953.г 1961.г 1971.г. 1981.г 1991.г. 2002.г. 2011.г. 2011. г.
1.
Богдање 1163 1275 1308 1281 1315 1235 1055 977 292
2.
Божуревац 507 486 456 452 448 382 311 252 88
3.
Брезовица 860 857 910 880 869 781 636 575 182
4.
Бресно Поље 820 895 849 842 805 795 725 648 173
5.
Бучје 765 720 427 401 579 592 458 275 89
6.
В. Дренова 3181 3196 3314 3217 3154 2959 2719 2349 708
7.
Велуће 423 453 453 459 482 489 417 375 115
8.
Голубовац 393 411 406 401 392 365 289 230 78
9.
Г. Омашница 944 969 998 956 910 836 665 535 173
10.
Г.Црнишава 682 659 637 561 581 498 430 403 112
11.
Г. Дубич 313 296 287 212 199 149 109 79 36
12.
Г. Рибник 520 559 552 578 616 591 596 564 153
13.
Грабовац 634 676 798 1168 1465
*119
*125
*131
50
14.
Д. Омашница 962 1015 1025 993 976 943 708 595 222
15.
Д. Црнишава 543 550 547 567 493 498 410 361 110
16.
Д. Дубич 291 300 293 274 243 258 214 182 56
17.
Д. Рибник 461 421 455 471 616 632 624 534 165
18.
Дубље 785 630 648 572 587 539 492 449 146
19.
Јасиковица 983 1032 1021 900 905 840 670 581 168
20.
Камењача 555 596 570 497 474 454 373 326 91
21.
Левићи 137 212 526 474 215 174 152 259 80
22.
Лободер 389 394 394 291 192 102 53 25 18
23.
Лозна 416 428 460 428 440 403 380 335 116
24.
Лопаш 1035 1011 960 990 961 903 800 682 207
25.
Мала Дренова 899 888 894 880 896 787 735 619 187
26.
Мала Сугубина 529 540 533 498 442 404 333 265 98
27.
Медвеђа 3347 3437 3183 3404 3323 3021 2694 2280 727
28.
Мијајловац 699 725 745 724 724 656 548 490 147
29.
Милутовац 2353 2469 2494 2429 2385 2219 1917 1567 480
30.
Округлица 401 393 397 346 359 319 261 219 75
31.
Осаоница 666 686 1016 1515 1246
*7
*37
*30
11
32.
Оџаци 1476 1550 1699 1696 1759 1701 1562 1375 442
33.
Пасјак 149 144 150 134 155 120 84 64 21
34.
Планиница 404 402 399 339 279 222 198 167 54
35.
Пољна 1579 1662 1626 1527 1503 1400 1214 1061 415
36.
Попина 520 548 504 496 466 433 384 329 105
37.
Почековина 887 970 1015 1041 920 983 838 756 217
38.
Прњавор 286 306 400 441 444 330 318 318 122
39.
Рајинац 607 608 608 526 403 303 233 136 74
40.
Риђевштица 986 1023 1056 918 823 688 515 421 118
41.
Риљац 1069 1071 1093 1107 1067 905 730 581 226
42.
Руишник 717 720 690 664 645 631 559 503 155
43.
Селиште 1034 1083 1119 1083 1106 1056 928 858 229
44.
Стари Трстеник 808 872 882 861 957 849 733 636 189
45.
Стопања 1265 1375 1401 1371 1430 1467 1325 1197 402
46.
Страгари 806 854 804 784 760 702 664 571 167
47.
Стублица 329 350 337 293 282 236 210 180 48
48.
Тоболац 608 631 614 576 577 582 485 405 125
49.
Трстеник 2061 3856 5459 7444 10796 18441 17180 15329 5888
50.
Угљарево 553 548 559 548 581 561 478 449 165
51.
Чаири 673 920 938 1266 1450
*313
*469
*459
147
УКУПНО 43473 46675 49209 50776 53695 54873 49043 42989 14662
Напомена: насељена места означена са ''*'' (Грабовац, Осаоница и Чаири) највећим делом припадају подручју ГУП-а Трстеник тако да се приказани број становника у попису из 1991., 2002. и 2011. године у овим местима односи само за становништво изван ГУП-а (градског урбанизованог подручја)