37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 20 06 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2023

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan

uzbunjivanje


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Сервисне информације

Почетна страна
Промените величину слова:
Промените величину слова:

Обавештавају се пољопривредни произвођачи - регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Трстеник, да општина Трстеник организује одлазак на пољопривредни сајам у Нови Сад дана 19.05.2024. године (недеља), полазак је испред зграде општине у 5,00 часова ујутру.

Цена превоза до Новог Сада и улазнице за сајам је 2.900,00 динара.

Пољопривредни произвођачи плаћају 50% од цене карте превоза и улазницe за сајам односно 1.450,00 динара по особи.

Сва заинтересована пољопривредна газдинства за одлазак на сајам, потребно је да се пријаве у канцеларију бр. 3. општинске управе Трстеник. За пријаву је потребна потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства у текућој години.

Пријаве се примају до попуне слободних места, а најкасније до 16.05.2024.године.

Телефон за ближе информације: 037 719 330 или 037 714 333,лок.107.

Општина Трстеник
У трстенику, 09.05.2024.г.
Промените величину слова:

obavestenjeCairiBogdanje2604241
Промените величину слова:

Obavestenje_SSOT_24
Промените величину слова:
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА IUz-60/2021 

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских  управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IUz-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, о следећем:

Одлуком Уставног суда бр. ИУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или" и у делу који гласи: "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће", није у
сагласности са Уставом.

Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: "Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси напримања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецуотпочињања породиљског одсуства."

Како је Одлуком Уставног суда дошло до измена члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, који се примењивао од 1. јула 2018. године до 14. фебруара 2024. године, орган ће по службеној дужности преиспитати сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правноснажна.

Имајући у виду да је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности наведене законске одредбе поднета 19. априла 2021. године, корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године. 

Захтев за измену решења, породиље са пребивалиштем на  територији општине Трстеник подносе у Услужном центру Општинске управе општине Трстеник, канцеларија број 6 или шаљу поштом на адресу: Општинска управа општине Трстеник - Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности, ул. Кнегиње Милице бр. 5, 37240 Трстеник.

 Уз уредно попуњен и потписан образац захтева, неопходно је приложити:

-Очитану личну карту и

-Фотокопију картице текућег рачуна

Прилог: Образац захтева за измену решења по одлуци Уставног суда Републике Србије број IUz-60/2021 pdf
-Инструкција о спровођењу Одлуке Уставног суда pdf

Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray