БУЏЕТ 2024. година
Садржај
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2025. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ pdf
БУЏЕТ 2023. година
Садржај
ОДЛУКА О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2024. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ pdf
Упутство за припрему о буџету општине Трстеник за 2024. годину

 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - БЛАНКО excel1
 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРЕДЕФИНИСАНИ excel1
 • ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ word
 • ПРИЛОГ 3 - ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ excel1
 • ПРИЛОГ 4 - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА excel1
pdf
БУЏЕТ 2022. година
Садржај
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01. 01. - 30. 09. 2022. ГОДИНЕ pdf
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Трстеник за 2023.годину pdf
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01 - 30.06.2022. ГОДИНЕ pdf
Упутство за припрему одлуке о буџету општине Трстеник за 2023. годину

 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - БЛАНКО excel1
 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРЕДЕФИНИСАНИ excel1
 • ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ word
 • ПРИЛОГ 3 - ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ excel1
 • ПРИЛОГ 4 - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА excel1
pdf
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ pdf
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ pdf
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ pdf
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
БУЏЕТ 2021. година
Садржај
ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01. 01. - 30. 06. 2021. ГОДИНЕ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01. 01. - 30. 09. 2021. ГОДИНЕ pdf
ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2022. ГОДИНУ pdf
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2021. ГОДИНУ pdf
Упутство за припрему буџета за 2021. годину 

 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ excel1
 • ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ word
 • ПРИЛОГ 3 - ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ excel1
 • ПРИЛОГ 4 - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА excel1
pdf
БУЏЕТ 2020. година
Садржај
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020, ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01 - 30. 09. 2020. ГОДИНЕ pdf
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. pdf
БУЏЕТ 2019. година
Садржај
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. pdf
Упутство за припрему буџета за 2020. годину 

 • ПРИЛОГ 1 - ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ excel1
 • ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ word
 • ПРИЛОГ 3 - ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ excel1
 • ПРИЛОГ 4 - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА excel1
 • ПРИЛОГ 5 - ПЛАНИРАЊЕ ПЛАТЕ  2019. excel1
pdf
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. ГОДИНУ pdf
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. годину_____________________________??????? pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2020. ГОДИНУ pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трстеник за 2019. годину - први ребаланс pdf
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 2018. годину pdf
БУЏЕТ 2018. година
Садржај
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2017. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. годину_____________________________???????
pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
Грађански водич кроз буџет за 2018. годину pdf
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 
 • ПРИЛОГ 1 - ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ excel1
 • ПРИЛОГ 2 - ПРОЈЕКАТ excel1
 • ПРИЛОГ 3 - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА excel1
 • ПРИЛОГ 4 - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ excel1
 • ПРИЛОГ 5 - ПЛАНИРАЊЕ ПЛАТЕ  2019. excel1
 • ПРИЛОГ 6 - ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ excel1
 • ПРИЛОГ 7 - ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ word
pdf
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ДО 30. 06. 2018. ГОДИНЕ pdf
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018.  pdf
БУЏЕТ 2017. година
Садржај

Буџет 2017. године                                                                                                             
pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трстеник за 2017. годину - први ребаланс pdf
Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. 2017 - 30. 06. 2017. године pdf
Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. 2017 - 30. 09. 2017. године pdf
БУЏЕТ 2016. година
Садржај
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2016. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. - 30. 06. 2016. године
pdf

Одлука о првом допунском буџету општине Трстеник за 2016. годину 
pdf

Буџет 2016. године
pdf