37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 18 08 2018
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

sistem48app

statut1

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

sistematizacija

odluka

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac

swirl

planiranje_budzeta_2016

swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник Александар Ћирић обишао је данас радове на реконструкцији улице Свети Сава у Трстенику. 

Реконструкција ће се одвијати у три фазе, а прва фаза асфалтирања до кружног тока очекује се средином следеће недеље.

Укупна дужина улице које ће добити нови асфалт је 2500 метара.
s1_mm
s2_m s3_m
Промените величину слова:
У кабинету председника општине уприличен је пријем за младе физичаре, ученике Гимназије "Вук Караџић" у Трстенику.

Петар и Милош Петрашиновић део су екипе која се пласирала на Куп физичара у Пекингу, такмичење које већ 30 година окупља најбоље физичаре света из преко 40 земаља.

Председник општине Трстеник је истакао да ће са задовољством подржати наше младе представнике на овом еминентном такмичењу и обезбедити све неопходне услове за њихову припрему и путовање.

g1_m g2_m
g3_m g4_m
Промените величину слова:
У Спортском центру Трстеник данас је потписан уговор вредан 12 милиона динара којим ће бити реализован пројекат завршетака четвртог базена.

Нови базен који ће употпунити комплекс Спортског центра Трстеник биће изграђен до почетка нове купалишне сезоне.

b1_m
b2_m b3_m
Промените величину слова:
Република Србија
ОПШТИНA ТРСТЕНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Конкурсна комисија
Број: 111-2/2018-04
16.04.2018. године

       На основу члана 4., чл. 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 ), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-706/2018 од 30.01.2018.године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и опшинском правобранилаштву општине Трстеник, број: 020-1/2018-03 од 02.02.2018. године, Општинска управа општине Трстеник оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 


I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Трстеник, у Трстенику, ул. Кнегиње Милице бр. 5.

II Радно место за које се прима приправник:

1. Саобраћајни инспектор-приправник – 1 извршилац.


Опис послова радног места:
Врши контролу јавних, локалних и некатегорисаних путева; врши надзор у вези са изградњом и реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних некатегорисаних путева и улица; решавање захтева у вези заузећа путева од стране правних и физичких лица, врши надзор над превозом путника у локалном саобраћају на територији општине Трстеник; врши надзор такси превоза путника и робе; утврђује услове за обављање такси превоза; обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из области техничких наука саобраћајне струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен испит за управљање моторним возилом „Б“ категорије и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Критеријуми за оцену квалификованости кандидата, усмена провера:
1. аналитичко резоновање и логичко закључивање;
2. мотивисаност за рад;
3. комуникативност – опхођење у службеној комуникацији;
4. начин изражавања – вербалне способности;
5. самоувереност;
6. провера рада на рачунару ( Word i Excel ).

Опширније...

Промените величину слова:
Председник општине Александар Ћирић обишао је радове на санацији кровне конструкције на ОШ “Миодраг Чајетинац-Чајка” у Трстенику. 

Радове финансира Владина Канцеларија за управљање јавним улагањима а вредност радова је око 10 милиона динара.

c1_m c2_m
c3_m c4_m
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray