37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 03 06 2023
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnik

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

sistematizacija

lista-ovl-lica

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2022

 

spisak

 

vodna_knjiga

plan


rodna_ravnopravnost23

javnerasprave
 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:

Untitled-1


Ранг листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање 
pdf


Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање


Документација обавезна за све кандидате:

► фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;

► фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;

-ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе;

-као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и уверењe о студирању;

-ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију;

► уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);

► уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити комисији накнадно – пре почетка обуке.


Додатна документација за поједине категорије кандидата


Додатно за незапослене кандидате:

► потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или

► потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Опширније...

Промените величину слова:

Дана 25.07. 2022. године,

Екипе Ветеринарског специјалистичког института Краљево вршиће третман комараца на територији Трстеника и то са два возила - Једно левом, а друго десном страном Мораве и обухватиће сва предвиђена села.

Третман ће се вршити у складу са временским условима у периоду од 18.30 до 23.00. сата.
Промените величину слова:

Председница општине Трстеник Милена Турк, потписала је 22. јула са Министарством рударства и енергетике  Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности, где је општини Трстеник одобрен пројекат "Унапређење енергетске ефикасности основне школе Миодраг Чајетинац Чајка".

Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 19 милиона динара.

Министарство рударства и енергетике је у циљу унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја обезбедило средства у износу од 13.300.000,00 динара, док је учешће општине 5.700.000,00 динара.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:

Средствима Министарства привреде у износу од 20 милиона динара, финансирају се радови на реконструкцији деонице пута која води кроз насељено место Рујишник у дужини од 1,3км.
Радови се одвијају задовољавајућом динамиком, а представници општине Трстеник обишли су данас локацију.

1_m
2_m 3_m
Промените величину слова:

Untitled-1

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ


Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јула до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

► држављанство Републике Србије;

► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

► стечено најмање трогодишње средње образовање;

► да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;

► могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ- ОПШИРНИЈЕ...
Промените величину слова:
Ново санитетско возило вредно 44 000 евра допремљено је Дому здравља "Др Сава Станојевић" у Трстенику, а средства за набавку неопходног санитета обезбедила је општина Трстеник.

Кључеве овог возила уручила је председница општине Милена Турк директорки Дома здравља, др Жаклини Ристић.

Ово је трећи санитет који је општина обезбедила овој здравственој установи од почетка 2022. године.

1_m
2_m 3_m

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray