37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Информација о расписивању конкурса за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2017. годину на подручју општине Трстеник.

Општинска управа Трстеник је дана  02. 03. 2017. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2017. годину  бр. 320-13/2017-07 од  24. 02. 2017. године, расписала конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину на подручју општине Трстеник
за суфинсирање камате за пољопривредне кредите до 200.000 динара  и инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
 
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15. 11. 2017. године.

Пријаве са пратећом документацијом се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова  лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник  или на телефон 037 202- 913 .

Текст конкурса са пратећим обрасцима за пријаву:

КОНКУРС: word
ЗАХТЕВ ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА: word
ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ:word