37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Обавештавамо вас да је на данашњој седници Владе Републике Србије донет Закључак 05 Број: 53-2787/2020, да се корисницима права no прописима у области социјалпе заштите и финансијске подршке породици са децом, којима право истиче 15.03.2020. године и касније, a надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава даља исплата права na основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

У ову категорију спадају корисници права на:
  • новчану социјалну помоћ,
  • додатак за помоћ и негу другог лица,
  • увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
  • дечији додатак,
  • накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детега,
  • остале накнаде no основу посебне неге детета.

Наведени закључак ће бити објављен на званичној интернет страници Владе: www.srbija.gov.rs  и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs

Обавештење: pdf