37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Обавештавамо Вас да је сходно Јавном позиву банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава уз учешће општине Трстеник у отплати камате на кредите број: 40-153/2021-02 од 01.03.2021. године и измене расписаног јавног позива од 04.03.2021. године, једина банка која се јавила на јавни позив и која испуњава услове, односно која је упутила понуду је „Комерцијална банка” ад Београд, Експозитура Трстеник, а самим тим је и банка са најповољнијом понудом.

Са наведеном банком биће закључен Уговор о суфинансирању камате за регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Трстеник, за наменске краткорочне кредите( до 12 месеци) у износу до 200.000,00 динара.
Банка се обавезује да достави одмах по пријему овог обавештења, предлог уговора ради усаглашавања ставова и спровођења поступка закључења уговора.

Обавештење доставити Комерцијалној банци, објавити на сајту општине Трстеник: www.trstenik.rs и огласној табли Општинске управе општине Трстеник.

Обавештење pdf