37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 29 09 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 47.и 48. Закона о националним саветима националних мањина („Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 20/14-Одлука УС, 55/14 и 47/18), члана и 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (''Службени гласник РС'', бр. 61/18 ) а у вези Одлуке министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина (''Службени гласник РС'', бр. 100/2022) расписаних за 13. новембар 2022. године, Општинска управа општине Трстеник – Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности: 
О Б А В Е Ш Т А В А: pdf