37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 03 03 2024
Ћирилица
Промените величину слова:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Прихватљиве пројектне активности у оквиру овог програма су:

1. Спровођење поступака оцењивања усаглашености (испитивања, контролисања, сертификације и др) производа са захтевима српских и иностраних (превасходно европских) техничких прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним знацима (CE, 3A, еко-знак, OEKO-TEX standard 100 и др) укључујући и процену безбедности козметичких производа и израду досијеа о козметичком производу са извештајем о безбедности козметичких производа; спровођење поступка добровољног оцењивања усаглашености са српским стандардима, укључујући и могућност набавке других српских стандарда - код Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту: ИСС) у штампаном или електронском облику;

2. Уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента (припрема/имплементација стандарда са првом сертификацијом или ресертификација неког од система, или интегрисаних система менаџмента - из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и др, укључујући и могућност набавке и других српских стандарда - код ИСС у штампаном или електронском облику из области система менаџмента).

Расположива средства одобравају се појединачно корисницима рефундацијом, као суфинансирање у висини до 40% односно до 60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност, за сваку пројектну активност.

Суфинансирање у висини до 60% предвиђено је за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике, a до 40% за велике привредне субјекте, осим за:

-имплементацију и сертификацију стандарда SRPS EN ISO 50001 где је предвиђено суфинансирање у висини до 60% за све привредне субјекте независно од њихове величине.

Максималан укупни износ одобрених средстава за рефундацију је 1.000.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Минимални износ одобрених средстава за рефундацију је 100.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Јавни позив je отворен од 30. децембра 2022. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године.

Текст Јавног позива, као и комплетну документацију можете пронаћи на адреси: овде