37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Влада РС  је усвојила Уредбу о утврђивању државног програма обнове привредних делатности на поплављеном подручју којом се додељују бесповратна новчана средства оштећеним привредним субјектима који су на дан 31.05 2014 имали до 50 запослених на одређено и неодређено време и представља државну помоћ мале вредности
Критеријуми за доделу помоћи:
 
  • да је привредни субјект пријавио штету у складу са Законом о отклањању последица од поплава у РС а то значи де је пријава штете поднесена у року од 8 дана од дана ступања Закона на снагу тј.до 30. 07 2014.
  • да је привредни субјект био регистрован код АПР-а одн. да је на том подручју имао издвојену пословну јединицу у трнутку проглашења ванредне ситуације
  • да број запослених у привредном субјекту на дан 31. 05 2014. године није прелазио 50 запослених
Износ бесповратних средстава који се додељује, одређује се у односу на број запослених на дан 31. 05 2014 год. у привредном субјекту или издвојеној јединици и то:

Број запослених на дан 31. 05 2014 Износ помоћи у динарима
0-1 240.000,00
2 264.000,00
3 288.000,00
4 312.000,00
5 336.000,00
6-25 360.000,00
26-50 600.000,00

Захтеви се подносе до 15. фебруара 2015 године у општинској управи општине Трстеник, у Услужном центру а на прописаном обрасцу.
 
Уз захтев се прилаже:
 
  1. Оверена фотокопија Записника о пријави штете
  2. Оверена Изјава о тачности података са пријавом других државних помоћи мале вредности, са навођењем које су то помоћи, додељене у текућој фискалној години у предходне 2 фискалне године
  3. Доказ о броју запослених а то је оверен ППП-ПД образац за мај 2014 одн. потврда Пореске управе о измиреном порезу за предузетнике
  4. Извод АПР-а не старији од 10 дана од подношења захтева

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК