37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник је  18. 03 2015. године на основу Статута општине Трстеник, Одлуке о буџету општине Трстеник за 2015. годину и Правилника о критеријума и поступку доделе средстава из буџета  општине Трстеник за финасирање и суфинасирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва расписао јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката и програма удружења грађана из области пољопривреде из буџета општине Трстеник за 2015. годину.
 
Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 1.500.000 динара. 
 
На конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са седиштем у општини Трстеник која су у Статуту удружења навела да остварују циљеве у области пољопривреде.Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање редовних активности и пројеката удружења у циљу унапређења пољопривреде на подручју општине Трстеник за набавку опреме, репроматеријала, промоцију производа и едукацију пољопривредних произвођача. 
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.
 
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 08. април 2015. године. Пријаве у затвореном коверту се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник или поштом на адресу:Општинска управа Трстеник-Служба за пољопривреду 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 333 лок 107.
Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс у ПДФ pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта word
Образац за буџет програма/пројектаword