37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
Општина Трстеник расписала је јавни конкурс за расподелу средства за финасирање пројеката школа из области заштите животне средине.
 
Укупан износ бесповратних средстава предвиђен за расподелу по овом конкурсу је 400.000 динара. 
 
На конкурсу могу да учествују школе чији је оснивач  општина Трстеник и које су школским програмом предвиделе активности у области заштите животне средине и/или одрживог развоја. Средства се по овом конкурсу додељују за финасирање пројеката школа за спровођење кампање за подизање еколошке свести ученика, финасирање активности школа у националном програму еко-школа, организовање манифестација за обележавање еколошких датума.
 
Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта може се преузети са званичног сајта општине Трстеник www.trstenik.rs.
Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 08. мај 2015.године. Пријаве у затвореном коверту се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Служба за локално економски развој ,37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр.5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за локално економски развој сваког радног дана од 10-14 часова лично или на телефон 037 714 317.


Преузимање образаца:
 
Јавни конкурс у ПДФ pdf
Образац за писање предлога програма/пројекта word
Образац за буџет програма/пројектаword