37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Сл. гласник РС», број 36/2009 , 88/2010 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-01006/2015-24 од 25.05.2015.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Трстеник за 2015.годину (усвојеним Одлуком 400-27/2015-1 од  28.02.2015.године) ) и закљученог Споразума о уређивању међусобнох права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015.год:
 
Општина Трстеник у сарадњи са Националном службом за запошљавање, дана 06.10.2015. год, расписује:
 
JАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
 
I ОПИС ПРОГРАМА
 
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују  Општина Трстеник и Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
 
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени. 
 
Послодавца - извођачa јавног рада одређује Општина Трстеник, на основу јавног конкурса.
 
Максимална дужина трајања јавног рада је два месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
 
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад...... 

Комплетан текст конкурса можете видети и преузети овде: pdf 

Преузмите образац пријаве: word