37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 5,14,15 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС", бр. 104/09 и 99/11), тачке 3, 8, 9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС", бр 15/12 ), Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл.гласник РС“, бр.21/2016) који су расписани за 24. април 2016.године, Општинска управа општине Трстеник – Одсек за скупштинске, опште послове и друштвене делатности - Служба за грађанска стања и месне канцеларије

О Б А В Е Ш Т А В А


Грађане општине Трстеник и лица која су привременo oдсељена из сталног места боравка (интерно расељена лица) - бираче, да је део јединственог бирачког списка који се односи на подручје општине Трстеник, изложен на увид у згради општине Трстеник, канцеларија број 7. Овај део бирачког списка је изложен на начин што се путем рачунарске опреме грађанима, уношењем њиховог јединственог матичног броја омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид у бирачки списак, уз личну карту, грађани могу да изврше сваког радног дана, као и суботом и недељом од 07-19 часова почевши од 05.марта 2016.године са напоменом да се бирачки списак закључује 08.априла 2016 у 24,00 часа.

Увид у бирачки списак могуће је извршти и путем интернета на адреси http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

У овом периоду бирачи, уз личну карту, могу Одсеку за скупштинске, опште послове и друштвене делатности - Служба за грађанска стања и месне канцеларије Општинске управе Општине Трстеник поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка или измену, исправку или допуну података у бирачком списку. Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 20.априла 2016.године у 24 часа министарство надлежно за послове управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани уз подношење потребних доказа.

Уколико бирач који има пријављено пребивалиште на територији општине Трстеник жели да гласа на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике у месту боравишта које се налази ван подручја општине Трстеник у земљи, у обавези је да најкасније до 02.априла 2016.године општинској, односно градској управи места боравишта, поднесе захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству.

Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва Министарству правде и државне управе, најкасније до 02.априла 2016. године.

Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству бирач може поднети и у земљи, општинској, односно градској управи где има пребивалиште.

Захтев за гласање према месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке о бирачу: име, презиме и име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у земљи, односно иностранству, према којој ће бирач гласати на предстојећи изборима.

Посебно је важно да увид у бирачки списак изврше они грађани који у претходним изборима нису били уписани у бирачки списак, малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора, грађани који су мењали место становања као и грађани који су стекли бирачко право у задње 2-3 године, а чије место у време рођења и садашње место становања није исто.

Сва ближа објашњења могу се добити и преко телефона 714-674.

ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ , ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ - СЛУЖБА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Број: 208-28/2016-08
У Трстенику,05.03.2016. године