37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 22 10 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
ОДБИЈЕНИ ЗАХТЕВИ
 
2020. година Датум Решење
Радосављевић Жарко - одбачен захтев за грађевинску дозволу 15.10.2021 pdf
Тодоровић Радован - одбачен захтев за помоћни објекат 12.10.2021 pdf
Петрашиновић Горан - решење о одбацивању захтева 16.09.2021 pdf
ЦНЦ Метали - одбачен захтев за грађевинску дозволу 16.09.2021 pdf
МГ Мивела Трстеник - одбачен захтев за изградњу помоћних објеката 23.08.2021 pdf
Ковачевић Славољуб - решење о одбацивању захтева 16.08.2021 pdf
Алемпијевић Јелена - решење о одбацивању захтева 22.07.2021 pdf
Vladex - решењe о одбацивању захтева 02.07.2021 pdf
Vladex - решењe о одбацивању захтева 11.06.2021 pdf
Станкић Микица - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 10.06.2021 pdf
Ратковић Евица - решењe о одбацивању захтева 07.06.2021 pdf
ПУТР Пиле - решењe о одбацивању захтева 04.06.2021 pdf
Радојевић Љубодраг - решењe о одбацивању захтева 14.05.2021 pdf
Винарија Марко Бучје - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 16.03.2021 pdf
Ђорђевић Велимир - закључак о одбацивању захтева 15.03.2021 pdf
Грозданић Јела и Зоран - закључак о одбацивању захтева 15.03.2021 pdf
Манојловић Драгиша - решењe о одбацивању захтева 09.11.2020 pdf
Николић Данило - решењe о одбацивању захтева за припајање гараже стану 27.10.2020 pdf
Угоститељска радња Ева - закључак о одбацивању захтева 16.10.2020 pdf
Стамбена заједница улаза број 9 у улици Д. Максића - решење о одбацивању захтева за санацију фасаде 12.10.2020 pdf
Алуровић Раде - решењe о одбацивању захтева 12.10.2020 pdf
Обрадовић Верица - решењe о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Великој Дренови 07.10.2020 pdf
Минић Томислав - решење о одбацивању захтева за изградњу ограде у Богдању 08.09.2020 pdf
Васић Ђорђе - решење о одбацивању захтева за изградњу ограде 02.09.2020 pdf
Манојловић Драгиша - решење о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу пољопривредног објекта 25.08.2020 pdf
Јевђић Зоран - решење о одбацивању захтева за реконструкцију помоћног објекта у Трстенику 21.08.2020 pdf
Милетић Олга - решење о одбацивању захтева за промену намене помоћног објекта у стамбени 21.08.2020 pdf
Антонијевић Предраг - одбачен захтев за издавање 18.08.2020 pdf
Југовић Владимир - решење о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу винарије са стамбеним делом у Малој Дренови  17.08.2020 pdf
СЕРВИС ФИТ ХИДРАУЛИК - решење о одбацивању захтева за привремену грађевинску дозволу 24.07.2020 pdf
Стевановић Данијел - решење о одбацивању захтева за изградњу стамбеног објкета 24.07.2020 pdf
Српска православна црква - закључак о одбацивању захтева за цркву у Осаоници  09.07.2020 pdf
Трговинска радња МИР - решења о одбацивању захтева за реконструкцију објекта 09.03.2020 pdf
Миодраговић Слободан - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за привремени пословни објекат у Трстенику 27.02.2020 pdf
РАДЕКОМ Пољна - решења о одбацивању захтева за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта у Пољни 07.02.2020 pdf
Радеком Д.О.О - Решење о одбијању захтева 07.02.2020 pdf
Општина Трстеник - Решење о одбацивању захтева сигнализација у Угљареву 27.01.2020 pdf
2019. година Датум Решење
Блимарковић - закључак о одбацивању захтева 12.12.2019 pdf
Вешковац Живко - решење о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Старом Трстенику 12.12.2019 pdf
Радосављевић Саша - Решење о одбијању захтева 22.11.2019 pdf
Вешковац Живко - решење о одбацивању захтева 13.11.2019 pdf
ГИП КОМ - Доња Црнишава решење о одбацивању захтева 24.10.2019 pdf
2018. година Датум Решење
Пантелић Александра - закључак о одбацивању захтева 09.11.2018 pdf
Егерић Станимир - закључак о одбацивању захтева 09.11.2018 pdf
Стамбена заједница зграде у улици Дамњана Максића 14 у Трстенику - закључак о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање објекта 04.09.2018 pdf
Предшколска установа Бисери - закључак о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање објекта у Великој Дренови 31.08.2018 pdf
Крнчевић Гордана - закључак о одбацивању захтева за изградњу ограде у Бресном Пољу 31.08.2018 pdf
Одбацује се захтев Стамбене заједнице зграде у улици Вука Караџића број 68-72 за издавање решења о одобрењу извођења радова  21.08.2018 pdf
Вујовић Марјанаодбацује захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу породичног стамбеног објекта 14.08.2018 pdf
Жерађанин Андреја и Петар - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат 01.08.2018 pdf
VIP MOBILE - закључак о одбацивању захтева за изградњу нисконапонског вода 01.08.2018 pdf
Катић Гордана - закључак о одбацивању захтева за реконструкцију објекта у Трстенику 30.07.2018 pdf
СТР СУНЦЕ - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу радионице у Трстенику 17.07.2018 pdf
ОРЛИКОН - закључак о одбацивању захтева за стубну бетонску трафостаницу 17.07.2018 pdf
Станкић Микица - закључак о одбацивању захтева за градјевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику 24.05.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за доградњу објекта 1 гаража и радионица 11.05.2018 pdf
МИХАЈЛОВИЋ Д.О.О. Параћин - закључак о одбацивању захтева за изградњу ауто перионице 11.05.2018 pdf
HIT TEA - Врњацка Бања - закључак о одбацивању захтева 11.05.2018 pdf
BOSS CONSTRUCTION D.O.O. - закључак о одбацивању захтева за прикључни гасовод  11.05.2018 pdf
Грујић Драгана - закључак о одбацивању захтева за изградњу терасе у Трстенику 08.05.2018 pdf
Ракић Милош - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 03.05.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за магистрални цевовод Прњавор Грабовац 30.04.2018 pdf
Јанковић Иван - одбачен захтев за реконструкцију фекалне канализације 26.03.2018 pdf
Дунав осигурање Београд - одбачен захтев за  изградњу стубне бетонске трафостанице 16.03.2018 pdf
Бабић Милун - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу складишта у Трстенику ПОТПИСАНО 05.03.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за црпну станицу 26.02.2018 pdf
НОВА СЛОГА ТРСТЕНИК - одбачен захтев за издавање употребне дозволе SIGN 26.02.2018 pdf
Ракић Милош - одбачен захтев за полагање прикључног кабловског вода 26.02.2018 pdf
МЕТАЛОПЛАСТИКА - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за компресор на пумпној станици 12.02.2018 pdf
Арсић Дејан - закључак о одбацивању захтева  05.02.2018 pdf
2017. година Датум Решење
Миловановић Драгиша - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Трстенику
21.12.2017 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за колектор
11.12.2017 pdf
Кезић Славољуб - закључак о одбацивању захтева за изградњу ограде у Стопањи
27.11.2017. pdf
Boss Construction - закључак о одбацивању захтева за унутрашње гасне инсталације                  
31.10.2017. pdf
Зарковић Стевановић Љиљана и Ристић Смиљана - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за помоћни објекат
24.08.2017.       pdf
Вешковац Слободан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта
14.08.2017.       pdf
Ћосић Зорица - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат
08.08.2017.       pdf
Филиповић Ранко закључак о одбацивању захтева
02.08.2017.        pdf
ОШ Добрица Ћосић Велика Дренова - закључак о одбацивању захтева за изградњу надстрешнице у Страгарима
05.07.2017.         pdf
Младеновић Милан - закључак о одбацивању захтева за реконструкцију крова на згради број 16 у улици Обрена Антића
05.07.2017.         pdf
Металопластика АД Трстеник Стопања  - закључак о одбацивању захтева
29.06.2017.         pdf
Лазовић Стефан - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Трстенику
29.06.2017.         pdf
Бојић Љубиша - закључак о одбацивању захтева
28.06.2017.         pdf
Пајић Милан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
03.05.2017.         pdf
Вујић Славољуб - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
19.04.2017.         pdf
Телеком Србија одбачен захтев за издавање решења за реконструкцију приступне ТК мреже у Трстенику
08.04.2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о Нови Пазар изградња оптичког кабла у Малој Дренови - закључак
24.03.2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о изградња оптичког кабла у Трстенику - закључак
24.03.2017.         pdf
ГЛИЏИЋ НИС - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
08.03.2017.         pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Предузећа за производњу, промет и услуге "VLADEX" д.о.о. Велика Дренова
07.03.2017.         pdf
Вујовић Марјан - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
01.03 2017.         pdf
Општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за санацију пословног објекта
19.01.2017.          pdf
Спортски центар Трстеник - закључак о одбацивању захтева за постављање гасног агрегатора
12.01.2017.          pdf
2016. година
Датум Решење
Црквена општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
28.12.2016.          pdf
ПД за произвидњу и промет Оаза Партy закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
27.12.2016.          pdf
Оператор дистрибутивног система ЕПС дистрибуција Крушевац - закључак о одбацивању захтева
23.12.2016.          pdf
Војиновић Милан закључак о одбацивању захтева за изградњу пољопривредне зграде у Пољни
08.11.2016.          pdf
ЈКСП КОМСТАН Трстеник - одбачени захтев - изградња магистралног цевовода 
07.11.2016.          pdf
Лазовић Микица - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
13.10.2016.          pdf
Цветановић Раде - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
05.09.2016.          pdf
Радосављевић Гина - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
30.08.2016.          pdf
НОВА СЛОГА д.о.о одбачен захтев за грађевинску дозволу
29.08.2016.          pdf
Угоститељско предузеће ГОЧ - одбачен захтев за издавање решења на раздвајању пословног простора
18.08.2016.          pdf
Јовановић Момчило - закључак о одбацивању захтева
12.08.2016.          pdf
Телеком Србија одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу приводног оптичког кабла у Доњој Омашници
09.08.2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев " АМС УНИОН" д.о.о. Трстеник
01.08.2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног друштва ''BOSS CONSTRUCTION'' д.о.о. Стари Трстеник
28.07.2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Небојша Милићевић - потписано
08.07.2016.          pdf
Закључак РОП-ТРС-15243-ISAW-1-2016 од 06.07.2016.г.
08.07.2016.          pdf
Раићевић Драган - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе за изградњу стамбеног објекта и ограде
08.07.2016.          pdf
Петровић Василије - одбачени захтев
04.07.2016.          pdf
Славомир Милосављевић - одбачени захтев
16.06.2016.          pdf
Љубиша Цветковић - одбачен захтев
01.06.2016.          pdf
Томислав Ђалић - одбачен захтев за изградњу помоћног објекта
17.05.2016.          pdf
Шћепановић Новица - одбачен захтев за реконструкцију објекта
11.04.2016.          pdf
Закључак о одбацивању захтева за изградњу хладњаче - Верица Миловановић Алексић
05.04.2016.          pdf
Ловачко удружење Трстеник - одбацивање захтева за изградњу пословног објекта 30.03.2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу - одбачен захтев за уређење јавне површине код Хитне помоћи 28.03.2016.          pdf
Миловановић Драгиша - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе 18.03.2016.          pdf
ОПШТИНА ТРСТЕНИК одбачен захтев за грађевинску дозволу - зелена пијаца 18.03.2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Телеком Београд - ТК мрежа у Доњој Омашници 18.03.2016.          pdf
Бранковић Виолета - одбачен захтев за издавање грађевинске дозволе 03.03.2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу "ТРСТЕНИК" - уређењe дела тротоара у улици Светог Саве 12.02.2016.            pdf
Решење о одбијању захтева, Теленор - огранак Београд - д.о.о. Београд, постављање антенског стуба и кабинета базне станице у Доњем Рибнику 11.02.2016.             pdf
Велимировић Јелена, стамбени објекат у Угљареву 09.02.2016.            pdf
Милетић Весна - одбацивање захтева за употребну дозволу 18.01.2016.            pdf
2015. година
ЈКП "Комстан" Трстеник 18.12.2015.             pdf
Обрадовић Милутин - одбацивање захтева за грађевинску
дозволу за иградњу стамбеног објекта у Осаоници
04.12.2015.             pdf
Ристић Биљана - одбијен захтев за употребну дозволу 15.10.2015.             pdf