37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 05 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

 


 

Обрасци:Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза (ЗОПДП):  word
За повраћај претплате или прекњижење више или погрешно наплаћеног пореза захтев: за повраћај 
 word за прекњижњење  word

За издавање пореског уверења за правна лица захтев  word

За издавање пореског уверења за физичка лица захтев word


Нови порески обрасци:

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Образац ППИ-1 pdf
Прилог 2 уз образац ППИ-1pdf
Прилог 1 уз образац ППИ 1pdf

Образаац ППИ-2 pdf

Пореска пријава за утврђивање локалне комуналне таксе:

Oбразац за Пријаву комуналне таксе pdf

Накнада за заштиту животне средине


Образац 1 pdf

Ове обрасце можете преузети и на сајту Министарства финансија: http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...