37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:

У циљу очувања и унапредјења свести код становништва, стари и традиционални занати се могу сертификовати код Министарства финансија и привреде Републике Србије.

Процес сертификације и означавања производа представља само допуну регистрације која већ постоји код АПР-а у смислу прецизирања начина на који се обавља ова делатност. Имаоци овог сертификата имају много могућности за коришћење бесповратних средстава и донација из буџета, пореске олакшице као и право на коришћење субвенционисаних кредита у износу од 2 милиона дин. код Фонда за развој РС.

Поступак сертификације покреће се подношењем захтева, који нема прописану форму, уз који се прилаже доказ да је предузетник или други привредни субјект регистрован код надлежног органа као и доказ о уплати административне таксе. Услов за отпочињање процеса сертификације је да је привредни субјект у том тренутку активан и да тражи сертификацију заната који је одредјен Правилником о одредјивању послова који се сматрају старим и уметничким занатом или пословима домаће радиности.Као доказ се прилаже решење о регистрацији код АПР-а.Потом се приступа провери на терену испуњености услова за обављање послова на лицу места.То подразумева непосредан увид у начин израде производа како би се на несумњив начин утврдило да се производ израдјује у складу са правилима струке и од стране предузетника лично или од стране запослених.

Поред званично издатог акта у форми сертификата, Министарство издаје и свечану форму сертификата, као посебан вид подстицаја, подршке и значаја који се придаје очувању старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Преузмите документ "Информација о начину сертификовања..." овде pdf

Више о поступку сертификације као и о потребној документацији потражите на сајту Министарства финансија и привреде (http://www.mfp.gov.rs/pages/issue.php?id=8355)

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...