37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 05 2022
Ћирилица
Промените величину слова:

 

Туристички водич јесте физичко лице које по унапред утврђеном програму пружа туристима услуге вођења, показивања и стручног објашњавања природних, културно-историјских, археолошких, етнографских, привредних и других знаменитости. Да би лице пружало ове услуге мора имати положен стручни испит за туристичког водича, који се полаже пред комисијом коју образује надлежни министар. По положеном стручном испиту Министарство лицу издаје уверење о положеном испиту, легитимацију и ознаку. Уверење се доставља у Регистар туризма ради евидентирања.

Министарство надлежно за послове туризма најмање једном годишње расписује оглас на који се могу пријавити сви заинтересовани за полагање стручног испита за туристичког водича.

Локални туристички водич (водич за подручје града, општине или појединих туристичких места) може бити лице које има положен стручни испит за туристичког водича и који након тога положи стручни испит за локалног туристичког водича, чији програм и начин полагања прописује надлежни орган јединице локалне самоуправе на предлог туристичке организације општине, односно града. Локални водич при обављању послова водича мора имати код себе прописану легимимацију и ознаку.
Оглас о полагању испита за туристичког водиче можете видети у наставку текста.

Више информација можете добити у Туристичкој организацији општине Трстеник или на www.merr.gov.rs.

swirl

grb

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

На основу члана 94. и 97. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09) и Правилника о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича („Службени гласник РС“, број 110/05), Министарство економије и регионалног развоја расписује

О Г Л А С
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА

I.  Услови за полагање испита

Испит за туристичког водича може да полаже лице које има:

  • најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште на територији Републике Србије.

II. Садржина пријаве и потребна документација:

1. Садржина пријаве у писаној форми коју подноси кандидат (не постоји посебан службени образац):

  • име, очево име и презиме кандидата;
  • датум и место рођења кандидата;
  • врста школске спреме и смер који је кандидат завршио;
  • контакт телефон кандидата.

2. Оверена фотокопија дипломе;

3. Уверење о држављанству Републике Србије;

4. Потврда о пребивалишту на територији Републике Србије (издаје МУП Републике Србије);

5. Уверење о активном знању страног језика, издато од школе или института страног језика.

Писану пријаву на оглас и доказе о испуњености услова из тачке 2.-5. кандидат доставља у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, Сектор за туризам, Булевер Краља Александра 15, 11000 Београд, са назнаком: оглас за туристичког водича.

III. Стручни испит за туристичког водича састоји се од усменог (теоријског) и практичног дела испита.

Трошкови полагања усменог (теоријског) дела стручног испита износе: 18.000,00 динара. Кандидат је дужан да наведени износ уплати 7 (седам) дана пре полагања испита, након добијања обавештења о испуњености услова за полагање испита. Трошкови се уплаћују на жиро рачун Буџета Републике: 840-1562845-88, позив на број: 05-13000-04-01-473-742321, по моделу 97, са назнаком: трошкови полагања стручног испита.
Кандидати сносе и трошкове полагања поправног испита и практичног дела испита за туристичког водича.
Полагање усменог (теоријског) дела испита ће започети 15. фебруара 2010. године.
Кандидати ће благовремено бити обавештени о тачном  термину и месту полагања усменог (теоријског) дела стручног испита. Термини полагања поправних испита и практичног дела испита биће накнадно објављени.
Све информације везане за стручни испит заинтересовани могу добити на телефон број 011/ 2855-220, 011/2855-218 и e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ili Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

IV. Потребна литература за полагање стручног испита за туристичког водича је:

 

Предмет

Литература

Основи туризма

Економика туризма, Унковић,С. и Зечевић,Б., ЦИД, Економски факултет, Београд, 2008. год.

Агенцијско и хотелијерско пословање

Пословање туристичких агенција и организатора путовања, Спасић,В., Радинг, Београд, 2005. год. и Пословање предузећа у туризму, Чачић,К., Економски факултет, Београд, 1995. год.

Туристички ресурси

Туризам и простор, Максин-Мићић,М., Сингидунум, Београд, 2008.год.
Историја уметности, Вујовић,Б., ауторско издање, Београд, 2005. год.

Национална историја

Национална историја, Вујовић,Б., Политехничка академија, Виша туристичка школа, Београд, 1995 год.

Водичка служба

Водичка служба у туризму, Штетић,С., ЛИ, Београд  2003. год.

Туристичка политика и прописи у туризму

Правни извори: Устав Републике Србије ("Службени Гласник РС", бр. 98/2006), Закон о туризму ("Службени Гласник РС", бр. 36/09), Закон о бањама ("Службени Гласник РС", бр. 80/92),  Закон о националним парковима ("Службени Гласник РС", бр. 33/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и Закон о културним добрима ("Службени Гласник РС", бр.71/94).

 


31
brezovica

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...