37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна ОДЛУКA О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. РС”, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019) и Закључка општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Трстеник, број: 06-47-1/2020-02 од 17.09.2020. године, председница Општине Трстеник, доноси:

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију Општине Трстеник проглашена, Одлуком председника општине, због сузбијања и спречавања болести COVlD — 19 и заштите становништва, јер је број новооболелих случајева COVlD — 19 једноцифрен и креће се од О до 5 на дневном нивоу.
  2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године.
  3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Раснинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ”Службеном листу Општине Трстеник”.

Број: 0647-2/2020-02
У Трстенику
Дана: 17.09.2020. године у 15:00 часова

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray