37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 22 05 2022
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

Интерна ревизија

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 
JNMZTrstenik

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

poslovnikVECE

poslovnik_zalba

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2020

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна ОДЛУКA О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник број: 06-56-1/2020-02 од 30.09.2020, председница општине Трстеник доноси


ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


  1. ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК.
  2. Ванредна ситуације се проглашава због погоршане епидемиолошке ситуације и наглог пораста оболелих од заразне болести COVID – 19 на територији Општине Трстеник.
  3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник у складу са чланом 43. и 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Раснинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном листу општине Трстеник“.

Број: 87-20/2020-02

Дана: 30.09.2020. године у 14:00 часова

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Милена Турк, дипл. хемичар

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray