37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 01 2022
Ћирилица
Р.б. Назив семинара Презентације
1. Транспарентно финансирање организација цивилног друштва из јавних средстава и праћење реализације и оцена успешности подржаних програма и пројеката (24.01.2018. године) 1. I ДЕО

2. II ДЕО

3. III ДЕО

4. IV ДЕО

5. Студија случаја из ЕУ и шире
2. Фокус Група - Управљање људским ресурсима (20.11.-21.11.2017.године) 1. Размена искуства и добре праксе
3.  Управљање променама (31. 07. 2017. године) 1. Управљање променама Трстеник
4.  Оцењивање запослених и постављање радних циљева (20. 06. 2017. године) 1. Оцењивање запоселних уводна сесија

2. Радни циљеви у односу на планска документа

3. Оценивање запослених законски оквир 

4. Оцене и поступак годишњег разговора са запосленима

5. Постављаље радних циљева
5. Увод у управљање људским ресурсима (19. 06. 2017. године) 1. Увод у УЛРЈ сесија 

2. Елементи функције УЛРЈ 

3. Пакет подршке