37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује Општинска управа (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Председник (објављено 01.03.2024.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 01.03.2024.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Скупштина (објављено 01.03.2024.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Општинско веће (објављено 01.03.2024.) pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 01.03.2024.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Правобранилаштво (објављено 01.03.2024.) pdf


План јавних набавки - Општинска управа општине Трстеник (објављено 11.01.2024.): pdf
Прва измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 19.03.2024. године): pdf
Друга измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 04.04.2024. године): pdf
Трећа измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 17.04.2024. године): pdf
Четврта измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 08.06.2024. године): pdf
Пета измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 04.07.2024. године): pdf

План набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 11.01.2024.) pdf
Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 19.03.2024. године): pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 01.04.2024. године): pdf
Трећа измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 19.04.2024. године): pdf
Четврта измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 08.06.2024. године): pdf
Пета измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 18.06.2024. године): pdf

План набавки на које се закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 26.03.2024. године): pdf

План набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 25.04.2024. године): pdf
Архива јавних набавки за годину 2023
Архива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019

Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0020/2024

Предмет јавне набавке: 

Доградња просторија и реконструкција на објекту издвојеног одељења школе "Свети Сава" у Попини – друга фаза

Рок за подношење понуде:

05.08.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

19.07.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0012/2024

Предмет јавне набавке: 

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

29.07.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

09.07.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0024/2024

Предмет јавне набавке: 

Набавка добара за потребе реализације пројекта "Организовање кампова за младе из дијаспоре и региона"

Рок за подношење понуде:

16.07.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

06.07.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.07.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 18.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0025/2024

Предмет јавне набавке: 

Набавка садница за потребе реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

09.07.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

29.06.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.06.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0014/2024

Предмет јавне набавке: 

Реновирање просторија службе за здравствену заштиту деце и омладине

Рок за подношење понуде:

23.07.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

26.06.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 26.06.2024. године)

 

Одговор бр. 1. на питања заинтересованих лица: pdf (објављено 08.07.2024. године)

 

Измењен јавни позив: pdf (објављено 09.07.2024. године)

 

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама: pdf (објављено 09.07.2024. године)

 

Прва измена конкурсне документације: pdf (објављено 09.07.2024. године)

 

Одговор бр. 2. на питања заинтересованих лица: pdf (објављено 10.07.2024. године)

 

Одговор бр. 3. на питања заинтересованих лица: pdf (објављено 18.07.2024. године)

 

Измењен јавни позив: pdf (објављено 19.07.2024. године)

 

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама: pdf (објављено 19.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0026/2024

Предмет јавне набавке: 

Радови на фасади ОШ Свети Сава у Пејовцу

Рок за подношење понуде:

03.07.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

18.06.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 18.06.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0017/2024

Предмет јавне набавке: 

Енергетска санација Гимназије Вук Караџић – друга фаза

Рок за подношење понуде:

17.06.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

01.06.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.06.2024. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 26.06.2024. године)

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 12.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0011/2024

Предмет јавне набавке: 

Изградња водовода у Оџацима

Рок за подношење понуде:

13.06.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

29.05.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.05.2024. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 17.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0009/2024

Предмет јавне набавке: 

Чишћење водотокова другог реда на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.06.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

25.05.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 25.05.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 18.06.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 21.06.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0023/2024

Предмет јавне набавке: 

Реконструкција локалног пута у Риљцу

Рок за подношење понуде:

07.06.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

23.05.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.05.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 02.07.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0013/2024

Предмет јавне набавке: 

Услуге сузбијања одраслих форми комараца и крпеља на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

28.05.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

18.05.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 18.05.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 03.06.2024. године)

 

Обавештење о поднетом захтеву pdf (објављено 12.06.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.06.2024.)

 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0022/2024

Предмет јавне набавке: 

Услуге социјалне заштите – Програм јачања породице

Рок за подношење понуде:

30.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

20.04.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 20.04.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 09.05.2024. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0012/2024

Предмет јавне набавке: 

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

29.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

16.04.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.04.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 07.05.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.05.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0018/2024

Предмет јавне набавке: 

Услуга организације путовања пољопривредника на Сајам воћа и поврћа у Риминију

Рок за подношење понуде:

15.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

05.04.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 05.04.2024. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 17.04.2024. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 30.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0003/2024

Предмет јавне набавке: 

Лични пратилац

Рок за подношење понуде:

09.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

30.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 12.04.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 24.04.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0006/2024

Предмет јавне набавке: 

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

10.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

30.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 15.04.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.05.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0002/2024

Предмет јавне набавке: 

Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

08.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

29.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 16.04.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 24.04.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0016/2024

Предмет јавне набавке: 

Реализација пројекта доградње, реконструкције и енергетске санације објекта ОШ "Добрица Ћосић" у Великој Дренови

Рок за подношење понуде:

12.04.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

23.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2024. године)

 

Исправка-обавештење о изменама pdf (објављено дана 30.03.2024. године)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено дана 30.03.2024. године)

Одговор бр. 1 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 29.03.2024. године)

Одговор бр. 2 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 08.04.2024. године)

Одговор бр. 3 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 09.04.2024. године)

Одговор бр. 4 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 10.04.2024. године)

Одговор бр. 5 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 11.04.2024. године)

Измена јавног позива pdf (објављено 12.04.2024. године)

Измена конкурсне документације rarimage25 (објављено 12.04.2024. године)

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 12.04.2024. године)

Одговор бр. 6 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 16.04.2024. године)

Јавни позив - пречишћен текст pdf (објављено 17.04.2024. године)

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 17.04.2024. године)

Одговор бр. 7 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 18.04.2024. године)

Одговор бр. 8 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 19.04.2024. године)

Одлука о додели уговора pdf (објављено 27.05.2024. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 26.06.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0004/2024

Предмет јавне набавке: 

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

22.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 22.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 02.04.2024. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 24.04.2024.)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0001/2024

Предмет јавне набавке: 

Реконструкција тоалета у Техничкој школи

Рок за подношење понуде:

23.02.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

08.02.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.02.2024. године)

 

Јавни позив – пречишћен: pdf (објављено 14.02.2024.)

Исправка – обавештење о изменама конкурсне документације: pdf (објављено 14.02.2024.)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.03.2024.)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 03.04.2024.)