37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 18 04 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује Општинска управа (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Председник (објављено 01.03.2024.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 01.03.2024.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Скупштина (објављено 01.03.2024.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 01.03.2024.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Општинско веће (објављено 01.03.2024.) pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 01.03.2024.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка набавки на које се закон не примењује - Правобранилаштво (објављено 01.03.2024.) pdf


План јавних набавки - Општинска управа општине Трстеник (објављено 11.01.2024.): pdf
Прва измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 19.03.2024. године): pdf
Друга измена Плана јавних набавки – Општинска управа општине Трстеник (објављено 04.04.2024. године): pdf


План набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 11.01.2024.) pdf
Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 19.03.2024. године): pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа општине Трстеник (објављено 01.04.2024. године): pdf


План набавки на које се закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 26.03.2024. године): pdf


Архива јавних набавки за годину 2023
Архива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019

Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0012/2024

Предмет јавне набавке: 

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

29.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

16.04.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0018/2024

Предмет јавне набавке: 

Услуга организације путовања пољопривредника на Сајам воћа и поврћа у Риминију

Рок за подношење понуде:

15.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

05.04.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 05.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0003/2024

Предмет јавне набавке: 

Лични пратилац

Рок за подношење понуде:

09.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

30.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 12.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0006/2024

Предмет јавне набавке: 

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

10.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

30.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 15.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. У0002/2024

Предмет јавне набавке: 

Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

08.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

29.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 16.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0016/2024

Предмет јавне набавке: 

Реализација пројекта доградње, реконструкције и енергетске санације објекта ОШ "Добрица Ћосић" у Великој Дренови

Рок за подношење понуде:

12.04.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

23.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2024. године)

 

Исправка-обавештење о изменама pdf (објављено дана 30.03.2024. године)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено дана 30.03.2024. године)

Одговор бр. 1 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 29.03.2024. године)

Одговор бр. 2 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 08.04.2024. године)

Одговор бр. 3 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 09.04.2024. године)

Одговор бр. 4 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 10.04.2024. године)

Одговор бр. 5 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 11.04.2024. године)

Измена јавног позива pdf (објављено 12.04.2024. године)

Измена конкурсне документације rarimage25 (објављено 12.04.2024. године)

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 12.04.2024. године)

Одговор бр. 6 на питања заинтересованих лица pdf (објављено 16.04.2024. године)

Јавни позив - пречишћен текст pdf (објављено 17.04.2024. године)

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 17.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Д0004/2024

Предмет јавне набавке: 

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.04.2024. године до 12:00 часова

Датум објављивања: 

 

22.03.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 22.03.2024. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 02.04.2024. године)


 


 

Наручилац: 

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке: 

  

ЈН бр. Р0001/2024

Предмет јавне набавке: 

Реконструкција тоалета у Техничкој школи

Рок за подношење понуде:

23.02.2024. године до 11:30 часова

Датум објављивања: 

 

08.02.2024. године

Преузмите документацију: 

 

 Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.02.2024. године)

 

Јавни позив – пречишћен: pdf (објављено 14.02.2024.)

Исправка – обавештење о изменама конкурсне документације: pdf (објављено 14.02.2024.)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.03.2024.)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 03.04.2024.)