37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 01 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У12/2018

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

30.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 22.01.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде TIER & TECHNIK 2018 Сен Гален

Рок за подношење понуде:

19.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 11.01.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д2/2018

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

18.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 10.01.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 23. 01. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д5/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог - Мерна места: pdf  (објављено 08.01.2018 године)