37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 25 04 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 14/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18. 04. 2017 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 13/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање хоризонталне сигнализације на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

11.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13. 04. 2017 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 5/2017

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

07.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

29.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 29.03.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.04.2017. године):  pdf

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.04.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 03.04.2017 године):  pdf
Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.04.2017 године)

 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 9/2017

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

27.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 17.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.03.2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 05. 04. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

03.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

01.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 01.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: (објављено 05. 04. 2017. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 11.04.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 8/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга уништавања ларви и одраслих форми комараца на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

22.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 22.02.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.03.2017 године) 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавања возила

Рок за подношење понуде:

02.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

21.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 21.02.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 31.03.2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 1.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 2.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 3.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 4.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

27.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 17.02.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача (објављено 23.02.2017. године):  pdf

Одговор бр. 2. на питање понуђача (објављено 23.02.2017. године):  pdf
Прва измена конкурсне документације (објављено 23.02.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 23.02.2017. године):  pdf
Друга измена конкурсне документације (објављено 24.02.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 24.02.2017. године):  pdf
Одлука о додели уговора (објављено 10. 03 2017.): pdf
Обавештење о закљученом уговору (објављено 22.03.2017. године) pdf

 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

17.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

07.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 07.02.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 21. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 24.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 01.02.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 20. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 5/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних путева на територији општине Трстеник за 2017. годину

Рок за подношење понуде:

03.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.01.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.03.2017 године) 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 15/2017

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

27.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

18.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 18.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 31. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 07.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 7/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка садница малина и купина које се додељују пољпоривредним произвођачима са територије општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

24.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 13.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 27. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 1 - Набавка садница малина (објављено 07.02.2017. године)pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 2 - Набавка садница купина (објављено 07.02.2017. године)pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 4/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка рачунарске опреме и штампача

Рок за подношење понуде:

23.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

12.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 12.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 25. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 08.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 2/2017

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

20.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

11.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 11.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 26. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 06.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

06.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf Мерна места:  pdf  (објављено 06.01.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одговор бр. 2. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора (објављено 14. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 12/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам виноградарства Будимпешта

Рок за подношење понуде:

13.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

04.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 04.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 16. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 24.01.2017. године) pdf


 

 

NaručilacOpštinska uprava opštine Trstenik 

Broj javne nabavke:  JNMV br. 1/2017

Predmet javne nabavke: Nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Trstenik

 

 Rok za podnošenje ponude: 10.02.2017. godine do 11,30 časova

Datum objavljivanja: 01.02.2017. godine

 

Dokumenta vezana za oglas:

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru ( objavljeno 16.03.2017. godine)