37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 23 01 2022
Ћирилица

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ТРСТЕНИК, ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду органа општине Трстеник издаје се за следеће органе општине Трстеник:

 • Скупштина општине Трстеник,
 • Председник општине Трстеник,
 • Општинско веће општине Трстеник и
 • Општинска управа општине Трстеник
swirl
 • Назив органа: Општина Трстеник
 • Седиште: Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник
 • Матични број: 07175507
 • Порески иднтификациони број: 101306665
 • Телефонска централа: +381 (0)37 714-333 и 714-598
 • Факс: 037/712-530 и 037/719-330
 • Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор о раду: Часлав Поповић, в.д. начелник Општинске управе општине Трстеник
 • Датум првог објављивања информатора: информатор Општине Трстеник је објављен 30. 06. 2010. године
 • Датум последње измене и допуне: последње ажурирање информатора је извршено 20. 09. 2021. године
 • Место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора: грађани се могу упознати са садржајем информатора и добити штампану копију информатора у згради Општине у Трстенику, ул. Кнегиње Милице - општински услужни центар,

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29. 09. 2010. године.

 

Документ можете преузети овде pdf