37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 25 06 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

О
пштинa Трстеник расписала је 02. 03 2017. године јавни конкурс за расподелу средства за финасирање/суфинансирање програма/пројеката удружења грађана и других организација цивилног друштва од јавног интереса из буџета општине Трстеник за 2017. годину.

Рок за подношење пријава по овом јавном конкурсу је 20. март 2017. године.

За све информације по овом конкурсу можете се обратити Канцеларији за локално економски развој општинске управе општине Трстеник, сваког радног дана од 10-14 часова лично (канцеларија бр. 37) или на телефон 037 714 317.

Текст јавног конкурса са пратећим обрасцима за пријаву предлога пројекта:  


Конкурс: pdf
 
Образац предлога пројекта: word

Буџет пројекта: excelПромените величину слова:
Информација о расписивању конкурса за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја  у пољопривредној производњи за 2017. годину на подручју општине Трстеник.

Општинска управа Трстеник је дана  02. 03. 2017. године на основу Одлуке Скупштине општине Трстеник о Усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Трстеник, за 2017. годину  бр. 320-13/2017-07 од  24. 02. 2017. године, расписала конкурс за остваривање права на коришћење средстава из буџета општине Трстеник за давање подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину на подручју општине Трстеник
за суфинсирање камате за пољопривредне кредите до 200.000 динара  и инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

На конкурсу могу да учествују регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица укључујићи и предузетнике и правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривредном и руралном развоју.
 
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15. 11. 2017. године.

Пријаве са пратећом документацијом се могу доставити лично у Услужном центру општине Трстеник, канцеларија 6, или поштом на адресу: Општинска управа Трстеник-Комисија за имплементацију програма, 37240 Трстеник,  Кнегиње Милице бр. 5.
 
За све информације по овом конкурсу можете се обратити Служби за пољопривреду сваког радног дана од  07-15 часова  лично у канцеларији број 3 Општинске управе Трстеник  или на телефон 037 202- 913 .

Текст конкурса са пратећим обрасцима за пријаву:

КОНКУРС: word
ЗАХТЕВ ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА: word
ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТЕ:word