37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

Служба за локално економски развој је основана 15.06.2007. године при Одсеку за привреду и одрживи развој општинске управе Трстеник, уз подршку Делегације Европске уније кроз програм „Еxchange”.

Служба делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Служба настоји да унапреди пословну климу у општини Трстеник и подстакне бржи економски развој општине.

Кључни задаци Службе за локални економски развој:

  • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде.
  • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
  • Стварање и одржавање база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора.
  • Идентификација потреба и помоћи при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја постојеће привреде.
  • Координира израду стратешких планова из различитих сектора и стара се о ажурирању и ревизији усвојених стратешких докумената;
  • Сарадња са приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових активности и подстицање приватно јавних партнерстава.
  • Припрема и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем. 


Контакт:
телефон 037 714 317,
фах: 037 712 530
e-mail: ler@trstenik.rs
адреса: Кнегиње Милице 5, 37240 Трстеник

Даница Батоћанин – сарадник за заштиту животне средине
danica.batocanin@trstenik.rs

Бојан Турк – саветник
bojan.turk@trstenik.rs

Владимир Стојановић – млађи саветник
vladimir.stojanovic@trstenik.rs