37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
grb

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ZNAK_CIRILICA

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОРТАЛ ЛПА

Чланом 65. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.30/18) дефинисано је да ''Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе успоставља и води јединствени информациони систем локалних пореских администрација (ЈИС ЛПА) и обезбеђује техничке услове за његову примену''. Јединствени информациони систем локалних пореских администрација успостављен је и примењује се од 01. јануара 2019. године.

Чланом 159. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02....95/18-у даљем тексту ЗПППА), прописано је да се у јединственом информационом систему локалних пореских администрација воде подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно лично име, ПИБ, као и подаци из пореских пријава и других аката и регистара, који су од значаја за утврђивање изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе, подаци о утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних прихода. Ставом 2. истог члана ЗПППА прпоисано је да Јединствени информациони систем локалних пореских администрација обезбеђује и вршење других поступака у вези са утврђивањем и наплатом изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, као и подношење електронских пореских пријава.

Од 01. јануара 2019. године пореска пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1), подноси се искључиво у електронском облику (чл.38. став 7. тачка 7. ЗПППА).

Порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику-непосредно или путем поште (обрзац ППИ-2) (чл. 38. став 9. ЗПППА).

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/13 и 104/18) - уређује начин подношења пореских пријава електронским путем и давање овлашћења (ПЕП обазац) - овлашћења дата ПУ важе за ЛПА (чл.6. Правилника).

ПОРТАЛ ЈИС ЛПА НАМЕЊЕН ЈЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗА:
1.контролу свог пореског дуга у ЛПА на територији Србије
2.подношење пореских пријава ППИ-1 и ППИ-2.

Приступ Порталу је могућ електронском сертификационом картицом и тада обвезник може да користи обе функционалности 1 и 2.

Приступ Порталу је могућ коришћењем user name-a i password-a и тада обвезник може да користи само функционалност број 1.

За коришћење квалификованих електронских сертификата-отварање електронске сертификационе картице порески обвезници се требају обратити једном од следећих сертификационих тела: Пошта, МУП, Привредна комора, Halcom i Esmart.

За коришћење корисничког имена и шифре (user name-a i password-a) порески обвезници се требају обратити локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију РС (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

Уколико обвезник поседује квалификовани електронски сертификат није потребно отварати корисничко име и шифру.

За све информације стоји Вам на располагању Одсек локалне пореске администрације (кан. бр. 18 у згради општине Трстеник), тел.037/712-471, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности (кан. бр. 42 у згради општине Трстеник, Александар Петровић-послови информатике).

ПОРТАЛУ МОЖЕТЕ ПРИСТУПИТИ ОВДЕ
Промените величину слова:
Са задовољством Вас обавештавамо да Регионална привредна комора Крушевац у сарадњи са Градом Крушевац, Агенцијом за регионални развој Расинског округа, уз подршку свих општина Расинског округа ради на реализацији пројекта „Обједињена понуда производа и услуга Расинског округа“.
 
Циљ овог пројекта јесте да окупи све привреднике Расинског округа и да њихову понуду пласира на тржишту. Уз помоћ овог портала промовисаће своју компанију, производе или услуге путем интернета ПОТПУНО БЕСПЛАТНО.
 
За учешће у пројекту неопходно је:
 
  1. Попунити и послати Образац пријаве за ПОРТАЛ (који ћете наћи у прилогу поруке)
  2. Послати фотографију логоа Ваше фирме
  3. Послати фотографију пословног простора (канцеларије, пословне зграде, проиyводног погона и сл.)
  4. Послати фотографију производа или услужног процеса
 
НАПОМЕНА: Попуњени Образац пријаве за ПОРТАЛ и лого Ваше фирме је обавезан, док визуелизацији Ваше фирме и асортимана производа сами одлучујете.
 
Молим Вас за благовремену реакцију.
За све неопходне информације будите слободни да ме контактирате у свако доба.
 
 
Образац пријаве за ПОРТАЛ, лого Ваше фирме и фотографије вашег псловног простора или производног програма молим Вас доставите на ову маил адресу и на адресу vanja.damljanovic@komora.net
 
 
Регионална привредна комора Крушевац
Сарадник у одбору трговине, туризма и угоститељства
Вања Дамљановић
Тел.: 037 441 128
Моб.: 065 90 426 30
 
Преузмите Образац пријаве: word
Преузмите Пропратно писмо: word
Промените величину слова:
На основу, члана 10. става 1. тачке 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за доделу помоћи број 9-5/2014-08, од 24. јула 2014. године Комисија за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи куповином сеоских кућа са окућницом расписује 
 
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА /ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА КУПОВИНОМ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
 
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
 
Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица, породице које су биле у статусу избеглица или интерно расељених лица, који сада имају боравиште у Републици Србији и смештене су у неадекватном приватном смештају на територији општине Трстеник.
 
Помоћ је бесповратна и додељује се за куповину једне сеоске куће са окућницом у којима постоје основни услови за живот, а највише до 950.000 динара. 

Породица избеглица и интерно расељених лица може да учествује сопственим средствима у куповини куће са окућницом у износу до 50% од појединачне цене утврђене Програмом.Комплетан Оглас преузмите овде: pdf