37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
 
2016. година
Датум Решење
Закључак - бр. 350-46-2015-06 од 03.02. 2016. г. - Красић Никола 22. 03 2016. pdf
Јаћовић Миљко, Буче - надградња и реконструкција засебне зграде ресторана у Трстенику 08. 02 2016.            pdf
ГЛИЏИЋ НИС Стари Трстеник, котларница на гас - к.п.бр.1058-4 К.О. Стари Трстеник 08. 02 2016. pdf
Миловановић Драгиша, пословно-стамбени објекат у Трстенику 18. 01 2016. pdf
2015. година
Закључак о одбацивању захтева, АМС УНИОН - Трстеник 23. 11 2015. pdf
Петровић Мирослав, Медвеђа - ресторан у Медвеђи 05. 01 2016. pdf
АГРОЕКСИМ д.о.о. Београд, изградња напојног вода 10кВ за ТС 10-0,4кВ БОГДАЊЕ 6 - АГРОЕКСИМ - Богдање 09. 12 2015. pdf
Костић Миљан, Горња Црнишава - хладњача у Оџацима 16. 12 2015. pdf
Басара Раде, Горњи Рибник, стамбени објекат 25. 11 2015. pdf
Ибровац Биљана, стамбено-пословни објекат, Решење о одбијању захтева 16. 11 2015. pdf
Ађанин Борис, машинска радионица и канцеларијски простор у Медвеђи 10. 11 2015. pdf
АУТО МОТО САВЕС СРБИЈЕ, изградња станице за снабдевање горивом моторних возила у Трстенику 17. 11 2015. pdf
ЕД Крушевац, погон Трстеник, ДВ 10 20 КВ огранак за ТС 10 0,4 КВ ГОЛУБОВАЦ 3 20. 04 2015. pdf
ЕД Крушевац, погон Трстеник, ДВ 10 20 КВ Горња Црнисава 2 - Горња Црнисава 3 20. 03 2015. pdf
Ивановић Јовица, самоуслужна аутоперионица, 4199 К.О.Трстеник 30. 04 2015. pdf
ЈКСП КОМСТАН Трстеник, изградња обалоутврде од габиона - Љубостињска река 14. 08 2015. pdf
ЈКСП КОМСТАН Трстеник, реконструкција-изградња магистралног цевовода од Прњавора до Грабовца 22. 09 2015. pdf
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА из Трстеника, ул. Доситејева 10. - породични стамбени објекат на к.п.б. 5115 КО Трстеник-350-54-2015-06 од 20.10.2015 20. 10 2015. pdf
Доградња - Милићевић Миломир - к.п.бр. 2394 КО Трстеник, бр. 350-45-2015-06 20. 07 2015. pdf
ЛАЗОВИЋ Вуле ВЕРОЉУБ Трстеник - пословни објекти на к.п.бр. 4536-1- Аеродромска улица бр. 73. - 350-58-2015-06 од 31.08.2015.г. 31. 08 2015. pdf
Ловци 02. 07 2015. pdf
ЈКСП КОМСТАН - канализациони колектор у ул. Обрена Антица и Бранислава Томица - 350-38-2015-06 07. 07 2015. pdf
НОВА СЛОГА Трстеник, изградња отвореног магацина за ТНГ у Тоболцу 28. 09 2015. pdf
Обрадовић Милутин, стамбени објекат у Осаоници 22. 09 2015. pdf
ПД РАТАЈАЦ Велика Дренова, пољопривредни објекат за лозно садни материјал у Великој Дренови 07. 09 2015. pdf
Поповић Милан, Стопања - стамбени објекат 16. 04 2015. pdf
ПП МАНЏА  САША - доградња магацинског простора у Бресном Пољу 28. 08 2015. pdf
Предузеће POLYISEAL -ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ у Трстенику-комплекс ПРВА ПЕТОЛЕТКА 17. 06 2015. pdf
Савковић Драган, Мала Дренова - стамбени објекат 10. 03 2015. pdf
Татић Маринко СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ  у Горњој Омашници 28. 04 2015. pdf
ТЕХНОГРАДЊА КРУШЕВАЦ, стамбени објекат - 4090 К. О. Трстеник 27. 04 2015. pdf
Трошић Ивана, стамбени објекат у Трстенику 28. 04 2015. pdf