37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 22 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
 
2015. година
Датум Решење
Радовић Радиша - економски објекат на к.п.бр. 1690 КО Горњи Рибник pdf
Глиџић Нис- помоћни објекат ИЗГРАДЊА перионице за возила pdf
Глиџић Нис- помоћни објекат колска вага pdf
ЈКСП КОМСТАН - у име ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ у Главној улици у Чаирима pdf
Палић Ђорђе - ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ - ОГРАДА у Горњој Црнишави pdf
ОПШТИНА ТРСТЕНИК-уређење јавне површине паринг простора к.п. 3877 К.О. Трстеник pdf
MICRO LINE д.о.о. прикључни кабловски вод 1кВ у Трстенику Ж. Апостоловића pdf
АГРОЕКСИМ д.о.о. Београд - изградња стубне бетонске трафостанице на к. п. бр 3219-2  КО Богдање pdf
АМС УНИОН складишни простор на отвореном НАДСТРЕШНИЦА 1. и 2. у Трстенику pdf
Рајчић Драган-помоћни објекат, складишни простор уз производну халу на к. п. бр. 1334-3 КО Оџаци pdf
АГРОЕКСИМ д.о.о. Београд - изградња стубне бетонске трафостанице  на к.п.бр 3219-2  КО Богдање pdf
ЕД Крушевац - погон Трстеник - изградња стубне бетонске трафостанице  на к. п. бр. 2778  КО Горња Црнишава pdf
ЕД Крушевац - погон Трстеник - изградња стубне бетонске трафостанице  на к. п. бр. 873-1  КО Голубовац pdf
ЈКП ЕНЕРГЕТИКА инвестиционо одржавање топлотних подстаница pdf
ЈКП ЕНЕРГЕТИКА реконсреукција-рехабилитација дела вреловода у постојећој регулацији у Трстенику pdf
ЈКСП КОМСТАН  инвестиционо одржавање дела зграде комуналне делатности pdf
ЈКСП КОМСТАН - мокри чвор  на кат. парцели 424 К. О. Прњавор у Прњавору pdf
ЈКСП КОМСТАН базен за прихват процедних вода депоније pdf
ЈКСП КОМСТАН изградња ОГРАДЕ и ПОРТИРНИЦЕ на Старом гробљу у Трстенику pdf
ЈКСП Комстан Трстеник, РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ у оквиру регулације II фазe - улица Моравска у Грабовцу pdf
Кезић Мирослав - изградња стубне бетонске трафостанице на к. п. бр. 2620  КО Стопања pdf
Костић Слободан - помоћни објекат  на  к. п. бр. 3229   КО Трстеник pdf
Крпић Живорад - помоћни објекат  на  к. п. бр. 1732-3  КО Одџаци pdf
Миодраговић Срећко из Бучја - инвестиционо одржавање пословног објекта у Трстенику, к. п. бр. 4145 КО Трстеник - 351-92-2015-06 од 26.06. 2015.г. pdf
ТР МИР Трстеник - РЕКОНСТРУКЦИЈА  дела локала  у Трстенику, Др. Милуновића 2.доц pdf
ОШ Живадин Апостоловић - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије pdf
Пајић Миломир - помоћни објекат  на  к. п. бр. 2405-2  КО Стопања pdf
Павловић Зоран - изградња помоћног објекта - СПОЉНИ ДИМЊАК на фасади зграде у В. Танкосића 10 у Трстенику pdf
PD GROF off MILUTOVAC - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ објекта 2. у Милутовцу pdf
ППТ НАМЕНСКА - инвестиционо одржавање производне хале pdf
Пузовић Мирјана - ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ - ОГРАДА у Трстенику, Цара Душана број 70. pdf
Савић Јоргован - помоћни објекат - ВОДЕНИЦА ПОТОЧАРА - ОБЈЕКАТ 2. у Прњавору pdf
Скупштина станара стамбене зграде бр. 6 у улици Д. Максића у Трстенику - замена крова pdf
Сретеновић Весна - помоћни објекат - ограда на  к. п. бр. 701  КО Трстеник pdf
Светлана Рисимић, СТАН 4 у стамбеној згради у Ж. Апостоловића  бр. 33 pdf
Томић Радосав - замена излога на уличној фасади у В. Караџића 50 у Трстенику pdf
Вучковић Светлана - помоћни објекат на к. п. бр. 2580 КО Трстеник pdf
Вукојевић Душан - помоћни објекат у Горњем Рибнику к. п. 1719 pdf